Keď hovoríme o rasizme, sexizme, homofóbii alebo xenofóbii, obvykle si ich spájame s ľuďmi, ktorí útočia na rôzne skupiny. Možno si ich predstavujeme ako mladých vyholených mužov vykrikujúcich nacistické heslá. Možno ako znalosťou gramatiky neoplývajúcich trollov na internete, ktorí potrebujú vyjadriť svoj nelichotivý názor na utečencov, či homosexuálov. Inak povedané, väčšina z nás si rasistov a xenofóbov predstavuje ako ľudí, ktorí sú hlúpi, zaostalí, násilní, alebo fanatickí a preto by sme sa urazili, ak by nás za nich označili.

V skutočnosti však rasizmus, sexizmus a podobné nešváry majú častejšie podobu „soft“ správania, ktorého sa môžeme dopúšťať aj nevedome. Základom tohto správania sú takzvané implicitné stereotypy (implicit stereotypes). Tento pojem v roku 1995 zaviedli psychológovia Anthony Greenwald a Mahzarin

Viete, čo neviete?

Na rozdiel od explicitných stereotypov (explicit stereotypes), ktoré sú výsledkom našich zámerných predstáv a myšlienok, implicitné stereotypy získavame na základe skúseností bez toho, aby sme si toho boli nutne vedomí. Sú dôsledkom vplyvu nášho prostredia. Pokiaľ sme sa napríklad v detstve naučili, že ženy sú menej inteligentné ako muži, napríklad z médii, kníh alebo rodinných modelov, táto predstava nás môže ovplyvniť na celý život.

Pretože ide o implicitné predstavy, ktorých pôvod si často neuvedomujeme, je pre nás nemožné sa ich zbaviť, a to aj v prípade, ak jasne vyhlásime, že ženy za menej inteligentné ako mužov nepovažujeme. Dobre to dokladá tento výskum univerzity vo Wisconsin-Milwaukee, ktorý ukázal, že aj na základe rovnakého životopisu univerzity preferujú mužských kandidátov pred ženami, pretože ich implicitne považujú za menej kompetentné. Z tohto hľadiska neexistuje žiaden človek, ktorý by nemal silnejšie alebo menej silné implicitné stereotypy, napríklad o ženách, ľuďoch odlišnej pleti, cudzincoch, starých ľuďoch alebo ľuďoch s mentálnymi chorobami a telesným postihnutím. Všetci sme vlastne rasisti, sexisti, xenofóbi a homofóbi, len o tom nevieme. Často nie sme ani ochotní si pripustiť, že by sme sa mohli dopúšťať takéhoto uvažovania, aj keď nevedome.

Matematika je pre mužov

Výskum Greenwalda a Banajiho odhalil napríklad aj to, že si podvedome mužov spájame s vedou a matematikou, kým ženy s jazykmi a umením. Počas svojho výskumu testovali zhruba 500 000 respondentov z 34 rôznych krajín. Prítomnosť tohto implicitného stereotypu odhalili u viac než 70% z nich.

Podvedomá negatívna asociácia medzi ženami a matematikou bola pritom prítomná u dievčat už vo veku deväť rokov. Platilo tiež, že čím silnejšie sa respondentky výskumu stotožňovali so ženským rodom, tým mali na matematiku negatívnejší pohľad. Tento implicitný stereotyp ovplyvňoval nepriaznivo sebahodnotenie a sebavedomie žien a ovplyvňoval výsledky ich školských testov, to, akú kariéru si vyberali aj na aké odbory sa hlásili na vysokej škole.

Ich rozhodnutia pritom nesúviseli s výsledkami ich matematických testov. Aj ženy, ktoré mali v matematike výborné výsledky, sa vnímali ako horšie než muži, pokiaľ mali silne zakorenený implicitný stereotyp o tom, že matematika nie je “ženský” odbor.

Ako je to s rasou?

Psychológovia Bendt Wittenbrink, Charles Judd a Bernadette Park sa podobne venovali implicitným stereotypom o rase v Spojených štátoch. Zistili, že černochov respondenti ich výskumu podvedome spájali s promiskuitou, hudbou, chudobou a agresivitou, kým belochov s ambicióznosťou, inteligenciou a chamtivosťou.

V inom výskume, ktorý sa v roku 2007 uskutočnil na univerzite v Chicagu, dostali účastníci za úlohu v počítačovej hre strieľať na osoby, ktoré držia zbraň, ale zdržať sa streľby pokiaľ človek držal iný predmet. Ukázalo sa, že účastníci výrazne častejšie strieľali na osoby tmavej pleti, hoci nedržali žbraň. Podobne ako výskum o implicitnom stereotype týkajúcom sa ženských schopností v oblasti matematiky, aj tento výskum má dôsledky pre súčasnú situáciu v Spojených štátoch a môže nám pomôcť pochopiť ako predchádzať prípadom, kedy sa Afroameričania stávajú obeťami neprimeraných zásahov zo strany polície.

Čo s tým?

Pokiaľ sú formy správania ako rasizmus alebo homofóbia závislé do istej miery na implicitných stereotypoch, znamená to, že s nimi nemôžeme nič robiť? Vôbec nie. To, že sú určité stereotypy podvedomé, neznamená, že sú vrodené alebo pevne dané. Všetky stereotypy sú dôsledkom našich skúseností a prostredia, v ktorom žijeme.

Pokiaľ ich chceme zmeniť, je potrebné zamerať sa práve na naše prostredie a transformovať ho tak, aby naše deti podvedome nezískavali predsudky, ktoré neskôr v živote budú skresľovať ich vnímanie reality. Nejde pritom iba o negatívne stereotypy, ale aj o tie pozitívne. Môže to znieť zvláštne, no pokiaľ chlapcov alebo mužov považujeme automaticky za priebojných alebo nadaných v matematike, vystavujeme ich tlakom, ktoré ich môžu negatívne poznačiť. Vo všeobecnosti platí, že čím realistickejší pohľad máme na svet, tým sa môžeme kvalitnejšie rozhodovať o svojom živote a o živote našich blízkych.

Otestujte svoje stereotypy

Ďalším spôsobom, ako bojovať proti stereotypizácii, je pripustiť si možnosť, že aj my sami sme rasisti, sexisti alebo xenofóbi. Pokiaľ vás zaujíma, ako ste na tom, pokiaľ ide o implicitné stereotypy o rodových rolách, rasách, sexuálnych orientáciách alebo o duševnom zdraví, otestujte sa na stránke Projektu Implicit. Tento projekt v roku 1998 založili vyššie spomenutí psychológovia Antony Greenwald a Mahzarin Banaji spolu so svojim kolegom Brianom Nosekom. Tým, že sa ho zúčastníte, nielenže zistíte o sebe veci, ktoré ste možno predtým netušili, ale tiež prispejete dátami do ich výskumu a dozviete sa, ako ste na tom v porovnaní s inými.

Evina Steinová.

O autorke:

Evina pracuje ako výskumníčka v humanitných vedách v Holandsku. Pokiaľ nebáda, píše popularizačné články na rôzne témy týkajúce sa histórie, náboženských hnutí a moderných mýtov. Vo voľnom čase zbiera komixy a sama sa snaží nejaké kresliť.

Zdroje:

https://implicit.harvard.edu/implicit/

http://faculty.chicagobooth.edu/bernd.wittenbrink/research/pdf/cpjw07.pdf

http://www.usnews.com/news/articles/2014/03/20/video-games-may-reinforce-racist-stereotypes-study-finds

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103106001399

http://mitadmissions.org/blogs/entry/picture-yourself-as-a-stereotypical-male

http://advance.cornell.edu/documents/ImpactofGender.pdf

 http://www.pnas.org/content/106/26/10593

http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0022-3514.83.1.44

Foto:

  1. Photomanipulation by Jean Fan. Link
  2. XKCD. Link 
  3. Flickr.com: Women in Tech. Link
  4. Flickr.com: thepeachpeddler. Link