Farby dúhy nie sú jediné, ktoré uvidíte na pochodoch za práva LGBTI ľudí a ich spojencov. Vlajok spojených s touto komunitou sú desiatky a patria k nim, napríklad:

Vlajky sexuálnej orientácie

Lesbická

Lesby, či lesbičky sú obvykle cisrodové ženy, ktoré priťahujú iné cisrodové ženy.

Bears – gay medvede

Medzi medvede patria muži, ktorých priťahujú obvykle väčší, chlpatí muži, alebo takí muži, ktorí pôsobia drsno-maskulínne. Pre viac terminológie checknite Pražské medvede.

Butch lesby

Lesbické ženy pôsobiace a vyzerajúce “maskulínne.” Môže pritom ísť aj o typicky mužský štýl obliekania, ako aj o správanie.

Lipstick lesbians (lesby s rúžom)

Lesbické ženy, ktoré pôsobia a obliekajú sa “feminínne,” teda ktoré sa napríklad rady maľujú, nosia sukne, či opätky.

Bisexuálna orientácia

Bisexuálny je ten človek, ktorého sexuálne priťahujú cisrodové ženy a cisrodoví muži. Nie je pritom dôležité, ktoré pohlavie ho/ju priťahuje viac. Ani ho/ju nemusia obe pohlavia priťahovať v rovnakej miere.

Pansexuálna orientácia

Človek, ktorého sexuálne priťahujú ľudia nezávisle od ich rodovej identity. Môžu ho/ju teda priťahovať rovnako cisrodoví ako trans ľudia, aj ľudia iných rodových identít.

Asexualita

Asexuál/ka buď necíti sexuálnu príťažlivosť k iným ľuďom, alebo má malú, či žiadnu chuť na sex a sexuálnu aktivitu. Niektorí asexualitu považujú za druh sexuálnej orientácie, spolu s heterosexualitou, homosexualitou a bisexualitou. Iným zasa slúži ako zastrešujúci termín pre široké spektrum rôznych asexuálnych sub-identít.

Rodová identita

Transrodovosť

Transrodovosť (z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je stav, v ktorom sa osoba nestotožnuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný. O transrodovej osobe alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako žena, ale má mužsku rodovú identitu. Zdroj

Queer (Genderqueer)

Genderqueer je strešný termín s podobným významom ako nebinárnosť. Môže opisovať akúkoľvek rodovú identitu, ktorá sa vymyká bežnému označeniu za muža alebo ženu, čiže takú, ktorá sa nenachádza v rámci rodovej binárnosti. Genderqueer identity môžu zahŕňať jednu, alebo viac z nasledovných:

  • Muž aj žena zároveň
  • Ani muž ani žena (bez rodu, agender, neutrálnosť)
  • Pohybovanie sa medzi rodmi (rodová fluidita)
  • Tretí rod, alebo iný rod
  • Tí, čo nevedia pomenovať ani definovať svoj rod
  • Prekrývanie sexuálnej orientácie a rodovej identity

Niektorí genderqueer ľudia používajú tento termín ako jediné pomenovanie svojej rodovej identity, zatiaľčo iní sa stotožňujú aj s ďalšími rodovými identitami, akými sú napríklad termín androgýnnosť, birodovosť, atď. Genderqueer ľudia sa tiež môžu nazývať aj transrodovými, či nebinárnymi. Niektorí genderqueer ľudia si môžu želať podstúpiť tranzíciu, či už medicínsky, alebo zmenou svojho mena, či zámien tak, aby to vyhovovalo ich preferovanému rodovému vyjadreniu. Genderqueer ľudia môžu mať akúkoľvek sexuálnu orientáciu.

Mnohí genderqueer jednotlivci považujú rod a pohlavie za oddeliteľné aspekty osoby a niekedy sa identifikujú ako mužská žena, ženský muž, alebo muž/žena/intersexuálny genderqueer človek. Identifikácia s genderqueer identitou tiež môže nastať z politických dôvodov. Zdroj

Intersexualita

Intersexualita je stav, pri ktorom sa človek narodí s anatómiou, ktorá nie je jednoznačne zaraditeľná ako ženská alebo mužská. Môže ísť o človeka s chromozomálnou kombináciou XX a typicky mužským výzorom, chromozomálnou kombináciou XY a typicky ženským výzorom (napr. CAIS – syndróm úplnej necitlivosti na androgény), chromozomálnou kombináciou XXY, a pod. Môže ísť tiež o človeka s hormonálnymi hladinami, ktoré sú vyhodnotené ako netypické (viac, alebo menej testosterónu, ako je obvyklé), alebo o človeka, ktorý sa narodil s vonkajšími genitáliami, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ako penis alebo vagína. Zdroj

Agender

Rodová identita, v rámci ktorej človek nemá rod, alebo sa považuje za rodovo neutrálneho. Zdroj

Preferencia typu vzťahu

Polyamory

Nemonogamné romantické vzťahy, v rámci ktorých každý “účastník” vzťahu je s daným vzťahovým usporiadaním uzrozumený a súhlasí s ním.

Aromantickosť

Keď je niekto aromantický, znamená to, že nezažíva romantickú príťažlivosť k iným ľuďom. Môže však zažívať sexuálnu príťažlivosť.

Lithromantickosť

Lithromantický človek si môže užívať romantickú príťažlivosť k iným (zaľúbenie), ale toto obvykle ostáva iba v teórii. Nemá potrebu, aby jeho city boli opätované. Niektorých zaľúbenie sa stratí v momente, kedy zistia, že ich city sú opätované.

Panromantickosť

Panromantický človek sa vie zaľúbiť do ľudí nezávisle od ich rodu. Môže byť teda romanticky priťahovaný/á k transrodovým ľuďom, k ženám, mužom, genderqueer ľuďom, atď. Panromantickosť sa netýka sexu, a teda panromantický človek môže a nemusí byť zároveň asexuálny.


Ak ani vy xenofóbiu nemusíte, podporte nás, aby sme mohli ďalej fungovať.

Hodiť do nás eurom môžete po kliknutí na tento link: https://feminist.darujme.sk/1613/