98 z vás svojimi hlasmi vynieslo tieto tri patriarchálne prdy na novembrový stupienok víťazov. Autor Zlatého PaPrdu od nás obdrží diplom s vysvetlením, čo je na jeho výstupe škodlivé.

3. miesto: Článok na bajecnezeny.sk s nadpisom Domácnosť je ženiným zrkadlom. O čom vypovedá jej nezáujem o domácnosť?

2. miesto: Rozhovor s Jiřinou Prekopovou na denik.cz

1. miesto: vtipný obrázok na sociálnych sieťach demotivacie