Ani nie tak nedávno zaplnili internet vtipné obrázky, ktoré kopírovali neslávne slávny výrok poslanca Uhríka, ktorý sa nevedel vyjadriť k transportom Židov, pretože vraj nie je historik.

Prajem si, aby sa v podobnom duchu zachovali i ostatní. Nebolo by krásne, ak by sa napríklad k medicíne vyjadrovali iba lekári, k jazyku lingvisti, k písaniu spisovatelia, k vareniu kuchári a k histórii historici?

Berte, prosím, tento ideálny stav s trochou irónie. Článok píšem v hneve, ktorý vo mne prebudil rozhovor so saleziánskym kňazom na tému interrupcií. Tvrdí, že nielen interrupcia, ale dokonca aj antikoncepcia je nežiadúca a ženy by ju nemali brať.

Povedala by som, že si prajem, aby sa katolícki kňazi vyjadrovali ku katolicizmu. Katolicizmus však strká nos do toho, do čoho by vôbec nemal, a tak sa k slovu dostávajú ľudia, ktorých názory nie je možné čítať bez hrôzy a rozčarovania.

Poviem to teda na rovinu:

Milí katolícki kňazi, je absolútne v poriadku, ak budete diktovať svojim veriacim, čo môžu a nemôžu, čo musia a nemusia. Je tiež v poriadku, ak vás vaši veriaci budú poslúchať. Jednoducho povedané, robte si medzi sebou, čo chcete.

Akonáhle však začnete diktovať ostatným, čo môžu a nemôžu, v poriadku to nie je. Keď začnete presadzovať zákony na základe vašej viery do legislatívy štátu, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu, je to za hranicou prijateľného.

A tak vás slušne prosím – dovolím si tvrdiť, že aj v mene mnohých neveriacich: starajte sa o seba a o tých, ktorí o to stoja. Zvážte, či by sa k problematike žien a rodiny mali vyjadrovať muži, ktorí sa zaviazali dodržiavať celibát a rodinu nemať.