Článok pôvodne publikovaný na everydayfeminism.com.

Čo pre vás ako mužov znamená rodová rovnosť?

Hoci je nestrannosť vznešený cieľ, samotná rovnosť za každých okolností nie je ani zďaleka taká dôležitá ako spravodlivosť – kvôli oslobodeniu.

Pomenovaním problému nehovoríme iba: „toto je zlé, poďme to vyriešiť.“ Skôr vás nabádame k tomu, aby ste zvážili dopad rodovej nerovnosti na svoj život a tiež, aby ste pre vlastné dobro aj pre dobro spoločnosti niečo zmenili.

Účelom našich kultúrnych očakávaní, právneho systému a sociálneho nastavenia je udržať hierarchiu, ktorá neustále umiestňuje mužov na jej vrchol. Muži tak na úkor ostatných pohlaví dosahujú úspechy a tešia sa rôznym výhodám. Hovorí sa tomu zvýhodňovanie mužov.

Ale o zvýhodňovaní mužov by ste mali vedieť jednu vec: ubližuje všetkým, aj vám. Pretože využívanie mužských privilégií si často vyžaduje prispôsobenie sa škodlivej norme mužnosti.

Túto normu dobre poznáte – je to predstava, že jedine „poriadni chlapi“ neukazujú svoje emócie, baví ich šport, cenia si fyzickú silu a keď sa dostanú do úzkych, prosbu o pomoc považujú za prejav slabosti.

Asi tiež viete, že žiadny muž dokonale nezapadá do úzkej škatuľky mužnosti a že naša spoločnosť neodpúšťa ľuďom nespĺňajúcim predstavy, ktoré by spĺňať „mali“.

Takže ak chceme oslobodiť každého z bolestivého zovretia obmedzujúcich spoločenských škatuliek, musíme si uvedomiť ako vysoko sa cení tradičná mužnosť.

Ak vo svoj prospech využívate mužské privilégiá, neznamená to automaticky, že ste zlý človek. A uplatňovanie svojich privilégií neznamená, že si nezaslúžite dobré veci.

Ale keď pochopíte, že tieto často nebadateľné výhody nie sú dostupné pre všetkých, zistíte prečo jasné pomenovanie privilégií znamená, že ľudia všetkých pohlaví si zaslúžia rovnakú úctu, ktorá prináleží každej ľudskej bytosti. Na konci tohto článku nájdete ďalšie informácie, ale pre túto chvíľu poviem iba, že ma teší, keď sa jeho prečítaním šírením medzi ďalšími mužmi a chlapcami vo svojom živote, snažíte veci zmeniť.

Bez ďalších rečí sa poďme bližšie pozrieť na niekoľko príkladov zvýhodňovania mužského pohlavia v západnom svete:

Sociálne normy

1. Ako muži môžete mať v rozhovoroch prevahu bez toho, aby vás niekto odsudzoval. Ženy vnímajú ako „príliš komunikatívne“, hoci hovoria menej. Existuje štúdia, ktorá zistila, že ak chcú ženy pri rozhovore rozprávať rovnako dlho ako muži, musia tvoriť 60 až 80 % skupiny.

2. Je menej pravdepodobné, že muža prerušia, keď hovorí – výskumy zamerané na mužov a ženy preukázali, že obidve pohlavia majú častejšiu tendenciu prerušovať skôr ženy než mužov.

3. U mužov sa automaticky nepredpokladá, že nevedia o čom hovoria, ani sa nestávajú obeťami tzv. mansplainingu, čiže povýšeneckého vysvetľovania alebo poučovania.

4. Bežná slovná zásoba už vo svojej podstate zvýhodňuje vaše pohlavie, slová ako potomok, predok a ich slovníkové definície vytvorili muži.

5. Mužov nezvykne spoločnosť v súvislosti so spôsobom ich reči podrobovať kritike tak často ako ženy – napríklad, keď ľudia kritizujú pulzný hlasový register, teda melódiu, ktorá vzniká, keď hlasivky vibrujú veľmi pomaly, častejšie sa zameriavajú na ženy a u mužov zvyknú tento jav opomenúť.

6. Od žien sa očakáva, že budú menej nadávať, viac sa ospravedlňovať, či celkovo sa správať „ako dámy“, čím sa podporuje stereotyp, že sú submisívne.

7. Od muža sa neočakáva, že na chodníku uvoľní cestu, ak jeho smerom kráča iné pohlavie.

8. Sociálne normy umožňujú mužom fyzicky zaberať viac priestoru.

9. Vnímanie zastúpenia jednotlivých pohlaví je v prospech toho mužského. Ak sa určitá skupina skladá zo 17 % percent žien, muži majú pocit, že ich je polovica a pri 33 %-nom zastúpení žien si muži myslia, že opačné pohlavie má prevahu.

10. Je menej pravdepodobné, že od vás budú cudzí ľudia očakávať, že sa budete usmievať – pri ženách však ide o taký bežný jav, že podnietil vznik oceňovaného umeleckého projektu v uliciach pod názvom „Stop Telling Women to Smile“ (Nehovorte ženám, že sa majú usmievať).

11. Počas cestovania môžete zanedbať niektoré bežné zvyky a nechať si povedzme narásť bradu bez toho, aby na vás ľudia ukazovali prstom, zatiaľ čo ženy si nemôžu dovoliť vzdať sa napríklad holenia nôh, inak by nespĺňali požiadavky, ktoré sa kladú na ich pohlavie.

12. Oblečenie pre mužov sa navrhuje s vreckami, ktoré sa naozaj dajú použiť, odevy určené ženám majú často za úlohu postavu zúžiť a vrecká tak majú zväčša čisto ozdobnú funkciu.

13. Keď si kupuje auto chlap, obchodník necíti šancu oblafnúť ho. Dokonca má vyššiu šancu, že mu ponúkne lepšiu cenu, než žene.

14. Ak vás vylúčia z mainstreamovej kultúry, stále môžete zapadnúť medzi „outsiderov“ alebo do skupín kontrakultúry s rôznymi alternatívnymi komunitami. Kvôli pohlaviu vás z nich nevylúčia.

15. Mužov často chvália, keď si plnia svoje bežné rodičovské povinnosti, prípadne ak sami vychovávajú dieťa, ale u matiek sa to považuje za samozrejmosť a slobodné matky sa dokonca stávajú terčom kritiky.

16. Ak sa muž rozhodne nemať deti, nikto mu nepovie, že je to neprirodzené pre jeho pohlavie ani že si neplní svoju spoločenskú úlohu.

17. Ak ste spoločenskí alebo otvorení pri prijímaní rozhodnutí, ľudia o vás nebudú hovoriť, že túžite po pozornosti.

18. Môžete sa pokojne venovať tradične „mužským“ záľubám bez toho, aby vám niekto povedal, že to robíte len s cieľom zapôsobiť na mužov.

Sex a vzťahy

19. Ak má muž viacero sexuálnych partneriek, pravdepodobne si vyslúži obdiv svojho okolia a nenazvú ho „šľapkou“.

20. Nikto vás nebude považovať za šľapku kvôli veciam, ktoré s vaším sexuálnym životom nijako nesúvisia, napr. štýlu obliekania či fyzickej atraktivite v tradičnom ponímaní.

21. O mužovi sa nehovorí, že je „prudérny“ ak sa rozhodne, že s niekým nechce sexuálny styk.

22. Nevychovávajú vás v presvedčení, že vaša sexualita je určená pre niekoho iného, ani vás neodsudzujú za sebaukájanie.

23. Média, rozšírené sexuálne poradenstvo a normatívne definície sa zameriavajú primárne na vaše potešenie, najmä ak zodpovedáte očakávaniam svojho biologického rodu.

24. Sexuálna výchova na školách, náboženské hodnoty a iné rozšírené zdroje sexuálnych noriem nevnímajú vaše pohlavie ako nečisté, necudné či po strate panenstva nežiadúce.

25. Väčšina pornografie sa vyrába s ohľadom na mužov (a vytvára znepokojivé a skresľujúce predstavy o ženách a iných rodoch).

26. Môžete si otvorene užívať sex bez toho, aby ostatní mali automaticky pocit, že majú nárok na súlož s vami.

27. Môžete experimentovať so svojím vzhľadom, napríklad ostrihať alebo nafarbiť si vlasy a nikto si nebude myslieť, že ste to urobili pre muža.

28. Ľudia si nemyslia, že máte problém ak sa nechystáte vstúpiť do manželstva – alebo netrvajú na tom, že klamete ani vás nevarujú slovami: „čas beží“.

29. Nebýva zvykom, že po svadbe si muž zmení priezvisko a nikto sa nečuduje ak tak neurobí.

30. Výrobky ako Viagra sú určené heterosexuálnym mužom na podporu sexuálneho života počas starnutia a spoločnosť im blahoželá ak sa im to podarí. Ženám sa dostáva oveľa menej podpory s súvislosti so starnutím a udržiavaním sexuálnej aktivity.

31. V rozhovore, umení, hudbe, atď. môžete byť vo svojej sexualite expresívnejší bez toho, aby vás niekto obvinil, že „používate svoje telo, aby ste sa presadili“.

32. Môžete sa venovať alternatívnym sexuálnym praktikám ako napr. BDSM (zväzovanie a disciplína, dominancia a podradenosť, sadizmus a masochizmus) a pod. bez toho, aby vás považovali za „šľapku“ alebo si o vás mysleli, že dostatočne neovládate svoje rozhodnutia v sexuálnej oblasti.

33. Ak nežijete monogamným spôsobom života, ľudia vás nebudú odsudzovať za to, že idete proti „prirodzenosti“ svojho pohlavia.

34. Ak ste vo vzťahu s niekým iného pohlavia, neočakáva sa, že budete vo vzťahu odvádzať viac emocionálnej práce.

35. Uzavretie manželstva s iným pohlavím pre vás neznamená viac domácich prác – výskumy preukázali, že manželia pridávajú svojim manželkám týždenne v priemere sedem dodatočných hodín práce v domácnosti.

Sexuálne obťažovanie a násilie

36. Riziko, že budete obeťou obťažovania na ulici, je menšie. Väčšina žien a prevažné množstvo neheterosexuálnych mužov, resp. mužov nespadajúcich do stereotypných predstáv o ich pohlaví zažili vo svojom živote obťažovanie na ulici.

37. Môžete viesť bežný priateľský rozhovor s cudzím človekom, vymeniť si s ním úsmev alebo reagovať na pozdrav bez toho, aby ste sa obávali, že dotyčný si to vysvetlí ako pozvánku na sex alebo ak tak neurobíte, bude vám hovoriť, že máte „zlú náladu“.

38. Môžete odmietnuť rande a zároveň sa nemusíte báť slovného útoku, fyzického napadnutia alebo zabitia.

39. Muž môže v bare pokojne popíjať sám bez toho, aby ho niekto obťažoval. Na rôznych iných verejných miestach vrátane kníhkupectiev, kaviarní, festivalov a ďalších považujú muži osamotenú ženu často za prístupnejšiu rozhovoru či obťažovaniu.

40. Môžete cestovať sám a neobávať sa pritom, že kvôli svojmu pohlaviu budete terčom násilia.

41. U mužov je menšie riziko, že zažijú násilie zo strany partnera.

42. Pravdepodobnosť, že vás bude niekto špehovať, je nižšia.

43. Ženám sa stáva častejšie, že ich bývalí partneri z pomsty zverejňujú ich intímne zábery.

44. Je menšie riziko, že vás znásilnia, najmä ak ste neboli vo väzení.

45. Muži ostávajú bez domova v dôsledku partnerského násilia zriedkavejšie ako ženy. V USA polovica žien a detí bez domova uniká pred domácim násilím páchaným životným partnerom.

46. Riziko, že vás zraní partner je nižšie. Hlavnou príčinou zranení žien je násilie páchané partnerom, je častejšie ako dopravné nehody, prepady a znásilnenia dokopy.

47. Ženy sú vystavené väčšiemu riziku, že ich partner zabije. Odhaduje sa, že 40 až 70 percent zabitých žien bolo obeťou svojho manžela alebo priateľa.

48. Bez obáv môžete chodievať na párty a nikto vám nebude vyčítať váš „životný štýl“ ak vás napadnú.

49. Pri znásilnení ženy sa neraz stáva, že ho spochybnia kvôli jej oblečeniu v čase útoku.

50. Na párty môžete pokojne piť a neobávať sa, že vám niekto do pohára pridá drogu alebo vás napadne.

51. Bežné rady na predchádzanie znásilneniu nezabraňujú samotnému sexuálnemu násiliu, namiesto toho skôr prenášajú zodpovednosť na ženy, aby sa nestali obeťami a vinu na tie, ktoré sa obeťami stali.

52. Je menej pravdepodobné, že rozhodnutia vo vašom sexuálnom živote budú zneužité na ospravedlnenie násilia voči vášmu pohlaviu, napríklad keď muži ubližujú ženám a ospravedlňujú to tým, že sa cítili odmietnutí.

53. Môžete stáť na preplnených miestach ako je napríklad verejná doprava a nemusíte sa obávať, že by vás niekto ohmatával či inak sa vás dotýkal.

54. Nemusíte si celý život neustále dávať pozor na riziká pre vašu bezpečnosť a čeliť pochybnostiam o tom, či o takých situáciách hovoríte pravdu.

Telo a zdravie

55. Môžete prirodzene starnúť a nikto vás nebude súdiť za to, že „ste sa opustili“ keď začnete šedivieť, priberať alebo vám začnú pribúdať vrásky a nebudete používať kozmetické prípravky, ktoré by tieto telesné zmeny maskovali.

56. O mužoch sa hovorí, že vekom „zrejú“, ale u žien je starnutie nežiaduce.

57. Nie je na vás vyvíjaný taký výrazný tlak, aby ste boli štíhli a ak nie ste, nečelíte takým sociálnym a ekonomickým dôsledkom ako ženy.

58. Predpokladá sa, že žena bude jesť menej, pretože je „dáma“ a tiež, že bude jesť iba maličké porcie.

59. Ak doktorom hovoríte o svojich ťažkostiach, je pravdepodobnejšie, že vás budú brať vážne.

60. Medicínske výskumy často opomínajú ženy a iné rody, pričom sa sústreďujú najmä na výskum srdcového infarktu, ktorý postihuje predovšetkým mužov.

61. U žien sa ich príznaky choroby častejšie pripisujú psychologickým faktorom. Napríklad keď muži a ženy s rovnakými príznakmi spomenú stres, lekári majú väčší sklon prehliadať u žien príznaky srdcových ochorení.

62. Pri ochoreniach, ktoré postihujú vaše pohlavie, nemusíte čeliť pochybnostiam, či ste naozaj „chorí“, ako ženy trpiace fibromyalgiou a chronickým únavovým syndrómom.

63. Ak zodpovedáte bežným predstavám o svojom pohlaví netrpíte bolesťou počas menštruácie či endometriózou, ktoré môžu byť „bolestivé ako srdcový infarkt“, ale ich liečba sa opomína.

64. Mužom sa stáva zriedkavejšie, že ich psychické problémy zľahčujú a označujú ich za „hysterických“ či „precitlivených“.

65. Ľahšie vám diagnostikujú a navrhnú liečbu pri poruchách ako sú napr. ADHD, pričom vaše príznaky neprehliadajú kvôli predpokladu, že ide o správanie „bežné“ pre vaše pohlavie.

66. Na verejnosti môžete odhaliť svoje bradavky a keď ukážete odhalenú kožu, je menšie riziko, že vás budú obťažovať, zatiaľ čo ženy sa ľahko môžu stať obeťou podobného obťažovania aj keď tak urobia iba kvôli dojčeniu.

67. Nikto vás neodsudzuje ak si ponecháte prirodzené ochlpenie.

68. Môžete sa prirodzene potiť a nikto vás za to nebude odsudzovať ani ponižovať. Navyše médiá omnoho častejšie ukazujú mužov, ktorí sa potia pri fyzických aktivitách.

Médiá

69. Muži sa v médiách prezentujú ako „silné“ pohlavie, pričom autor ukazujúci „silnú ženskú postavu“ sa považuje skôr za vzácnosť. A navyše ako hovorí Bijhan Valibeigi, také postavy „nie sú tak celkom silné a už vôbec nie sú postavami.“

70. Muži sú dominantne zastúpení v mediálnych inštitúciách akou je napríklad porota Ceny Akadémie (Academy Award), v ktorej je 77 % mužov. Ženy zastávajú omnoho menej výkonných pozícií v mediálnom svete a majú omnoho menšiu šancu získať ocenenie v kategóriách ako napríklad Najlepšia réžia.

71. Literatúra zaoberajúca sa bežným každodenným životom muža sa nevolá „mužská literatúra“ a ani sa nepovažuje za menej hodnotnú ako takzvaná „ozajstná“, na rozdiel od „ženských románov“ alebo „červenej knižnice“.

72. Mužskí autori majú väčšiu šancu, že ich diela vydajú, budú ich recenzovať a vydavatelia sa o nich budú viac zaujímať, čím sa ich knihy dostanú k väčšiemu počtu čitateľov.

73. Mužské postavy vo filmoch a v televízii majú dôležitejšie prehovory ako ženské. Bechdelov test preskúmal, či vo filme alebo programe vystupujú aspoň dve ženy, ktoré sa medzi sebou rozprávajú o niečom inom ako o mužovi a veľké množstvo populárnych filmov v tomto teste neuspelo.

74. Pri mužských postavách sa častejšie kladie dôraz na ich vlastnosti, než na ich výzor. Tzv. Jane Test sa nedávno zameral na opisy žien v scenároch a zistilo sa, že takmer vo všetkých prípadoch sa opisy zameriavali primárne na ich výzor.

75. Väčšinou sú to práve mužské postavy, ktoré vedia čo treba robiť. Ako často vidíte vo filmoch muža, ktorý sa pýta ženy „Čo budeme teraz robiť?“

76. Mužské postavy v obsadení filmu sa zriedkavejšie stávajú sexuálnymi symbolmi na plagátoch a v reklamách, zatiaľ čo u ženských superhrdiniek je to pomerne bežný jav.

77. Média rešpektujú úspešných mužov ako sú športovci, herci a iné verejne známe osobnosti za to, čo robia, nie ako vyzerajú, alebo čo si obliekajú.

78. Mužské športy dostávajú v televízii viac vysielacieho času a v reklame väčšiu podporu. Môžete tak s priateľmi častejšie sledovať svoje obľúbené športy s mužskými športovcami.

79. Marketing a reklamy neobmedzujú vaše možnosti už od detstva, zatiaľ čo dievčatám posielajú signály, že ich pohlavie nie je dostatočne inteligentné a „potrebujú manžela.“

80. Reklamy zvyknú generalizovať najmä ženy, vykresľujú ich doslova ako predmety alebo nástroje slúžiace mužskému potešeniu.

81. V romantických filmoch sa ako objekt náklonnosti zobrazujú najmä ženy, čím sa vytvárajú škodlivé vzory v súvislosti s obťažovaním a vtieravosťou ako spôsobom sledovania.

82. Komici mužského pohlavia nemusia čeliť predsudkom ako ženy, o ktorých sa automaticky predpokladá, že nie sú „zábavné“.

83. Internet môžete používať bez rizika obťažovania.

84. Môžete hrať na internete hry a nikto vás nebude obťažovať, ohrozovať ani ponižovať.

85. Pri hrách na internete si môžete vybrať postavy svojho rodu bez toho, aby boli presexualizované.

86. Vaše pohlavie je viac zastúpené vo filmoch. V prvej stovke najziskovejších filmov tvoria ženy maximálne 12 % protagonistiek, 29 % dôležitých postáv a 30 % hovoriacich postáv.

87. V médiách môžu muži prirodzene starnúť bez kritického posudzovania, dokonca sa o nich hovorí, že „vekom zrejú ako víno“. V odvetviach ako modeling, herectvo, či televízna žurnalistika, je pre ženy starnutie neraz neprekonateľnou prekážkou.

88. Vaše pohlavie má väčšie zastúpenie v odvetví dokumentárnych filmov. Ľudia majú tendenciu viac dôverovať mužom, ktorí natočia dokument a teda im poskytujú na projekty viac financií, zdrojov a uznania.

Politika a právo

89. Ak osobu vášho pohlavia nezvolia do verejnej funkcie, nie je to kvôli jej pohlaviu.

90. Politické kandidátky musia čeliť mediálnej kritike, ktorá podporuje predsudok, že nie sú vodcovské typy.

91. Mužský politický kandidát nečelí kritike viac pre svoj výzor než schopnosti.

92. Mužský politický kandidát nie je znevýhodnený predstavou, že nebude vedieť zosúladiť rodinný život s verejnou funkciou.

93. O politikoch mužoch sa nehovorí, že ich schopnosti negatívne ovplyvňujú telesné funkcie ako je menštruácia.

94. Filmy, literatúra a pod. uprednostňujú mužov pokiaľ ide o vedúce politické posty, čím verejnosť nadobúda dojem, že sa rodia ako vodcovia.

95. Mužov ako politických lídrov nikto nesúdi ak sa nesprávajú „ako dámy“, pričom také správanie je presným opakom toho, čo verejnosť vníma ako vodcovské vlastnosti, medzi ktoré patrí sebavedomie alebo „nebáť sa hovoriť otvorene“.

96. O zákonoch, ktoré ovplyvňujú ženy a ich telá rozhodujú najmä muži.

97. Viac zákonodarcov, ktorí stanovujú pravidlá platné pre všetkých, sú muži. Napríklad americký Kongres netvorí ani 20 % žien.

98. Sudcovia, ktorí určujú akým spôsobom by sa mali implementovať zákony, sú vo väčšine muži. Napríklad Najvyšší súd USA tvorí 108 sudcov a 4 sudkyne.

99. Môžete mať vyhranené politické názory a ľudia vás nebudú nazývať „feminacistkou“ ani vás nebudú odsudzovať za „zanovitosť“.

100. Môžete vyjadriť svoje politické názory bez toho, aby niekto hovoril, že to robíte, aby ste zapôsobili na mužov alebo kvôli svojmu rodu nie ste kvalifikovaní robiť politické rozhodnutia.

Práca a peniaze

101. Môžete sa rozhodnúť pre kariéru aj rodinu a keď sa vám podarí ich skĺbiť, spoločnosť to nebude považovať za výnimočný

102. Ak sa rozhodnete pre kariéru a nie pre deti, nikto vás nebude urážať tvrdením, že „konáte proti prirodzenosti svojho pohlavia“.

103. Ak sa žena rozhodne pre rodinu a deti, spoločnosť spochybňuje jej schopnosť dostatočne sa venovať práci.

104. Otcovia majú viac pracovných príležitostí – a nevzťahuje sa nich „trest za materstvo“, ktorý poškodzuje pracovný život žien, keď majú deti.

105. Ženy musia častejšie niesť náklady spojené s výchovou detí v prípade, ak nežijú s ich otcom.

106. Ste za svoju prácu lepšie platení. Na každý dolár, ktorý zarobí v USA biely muž pripadá v priemere 78 centov, ktoré zarobí biela žena. Pričom afroamerické ženy zarobia 64 centov a ženy hispánskeho pôvodu dokonca iba 54 centov. Ženy indiánskeho pôvodu a pôvodné obyvateľky Aljašky zarábajú v tomto porovnaní 59 centov.

107. Na svoju prácu dostávate väčšiu finančnú podporu; napríklad financovanie zdrojov, start-upov, viac priestoru vo výskume a vo firmách.

108. Muž sa považuje za hlavu rodiny, takže napríklad nemusí riešiť, že by sa pri prijímaní povýšenia mal „poradiť s manželom“.

109. S mužským menom v životopise máte vyššiu šancu, že vás zavolajú na pohovor kvôli prestížnej práci než ak by ste v rovnakom životopise mali meno ženské.

110. Muž má vyššiu šancu zamestnať sa na plný úväzok, z ktorého vyplývajú určité mzdové nároky a práva a je menej pravdepodobné, že bude pracovať v tzv. „ženských povolaniach“ ako sú práce v domácnosti, ktoré sa považujú za ženské práce, poskytujú menšiu stabilitu, pracovnú istotu a odmenu.

111. Ženy sú v otázke chudoby ohrozenejšie ako muži. 1 zo 7 žien a 4 z 10 rodín s matkou samoživiteľkou trpia chudobou, pričom miera chudoby je u indiánskych, afroamerických a hispánskych žien takmer dvojnásobná než u bielych žien.

112. Domácnosti otcov samoživiteľov neohrozuje chudoba tak výrazne, pričom slobodné matky sú najohrozenejšou skupinou.

113. O zvýšení platu či povýšení môžete jednať bez toho, aby vás považovali za príliš útočných.

114. V práci nemusíte čeliť predsudkom, že nepatríte na lepšie platené pozície, napríklad ak si doktorku pomýlia so zdravotnou sestrou alebo právničku so sekretárkou.

115. Aj keď do svojho vzhľadu investujete málo času, nebude to mať negatívny dopad na váš pracovný život, pretože ľudia nebudú mať pocit, že ste neprofesionálni alebo nezorganizovaní.

116. Míňate menej peňazí na výrobky, aby ste si zachovali „primeraný“ výzor. Od žien sa očakáva, že budú míňať viac na oblečenie, doplnky a kozmetiku, hoci v skutočnosti zarábajú menej.

117. Muž môže byť v práci asertívny a nikto ho neoznačí za „hádavého“ či „panovačného“.

118. Je pravdepodobnejšie, že vás budú vnímať ako vodcu.

119. Môžete profitovať z rôznych mužských spoločenstiev, ktoré vám môžu otvoriť dvere k úspechu.

120. Ak vás v práci nepovýšia, nesúvisí to s vaším pohlavím.

121. Je pravdepodobnejšie, že nebudete niesť následky za to, ak sa nevysporiadate so sexuálnym obťažovaním alebo mizogýniou zo strany kolegov alebo nadriadených. Často sa totiž takéto správanie považuje na pracovisku za normálne, pričom jedna z troch žien ho v práci očakáva.

122. Muži sú menej zraniteľní v otázkach rodových noriem, ktoré spôsobujú finančné týranie, najmä ženám vo vzťahu s násilnými mužmi; predstava spoločnosti o mužoch ako živiteľoch rodiny môže spôsobiť, že finančné týranie ostáva nepovšimnuté a ťažšie sa prekonáva.

123. Ak ste v otázke peňazí neopatrný, nikto to nepripisuje vášmu pohlaviu.

124. Personalisti v dobre platených oblastiach ako sú veda a technológie hľadajú skôr „mužské stereotypy“, na základe ktorých vnímajú mužov ako lepších kandidátov, než ženy. Rodové predsudky ich vedú aj k tomu, že rovnaké predpoklady hodnotia pozitívnejšie u mužov ako u žien.

125. Ak v práci nie ste vo svojej koži, ľudia to nebudú pripisovať vaším „hormónom“, „PMS“ či „precitlivenosti“.

126. Ak zlyháte v práci, je menej pravdepodobné, že takýto neúspech bude pripisovaný vášmu pohlaviu (tento druh práce nie je pre ženy). Platí to najmä pri odvetviach, ktorým  vládnu muži.

127. Bez obáv sa môžete zamestnať v službách, napríklad v reštaurácii alebo bare a nemusíte sa obávať sexuálneho obťažovania, z ktorého sa stal bežný a takmer akceptovaný jav.

128. Nemusíte robiť manuálne „ženské“ práce ako je výzdoba na firemný večierok a podobne.

129. Šanca, že budete v práci čeliť dehonestujúcemu správaniu je nižšia, na rozdiel od žien, ktorým sa často hovorí „baby“ alebo dostávajú prezývky odrážajúce predsudky o ženách ako intelektuálne menejcenných, ako napríklad „zlato“ alebo „miláčik“.

130. Mužské vzory v rôznych oblastiach profesionálneho zamerania oslavujú pre ich úspechy, nie iba pre ich výzor.

131. Neobmedzujú vás predsudky, že vaše pohlavie je závislé od partnera, pričom spoločnosť opovrhuje ženami, ktoré sa rozhodnú alebo musia byť od partnera závislé.

132. O mužoch sa častejšie zvykne hovoriť v súvislosti s tým, čo dosiahli a nie s kým sa oženili alebo ako vyzerajú.

133. Vo vedúcich pozíciách s vyšším ohodnotením je omnoho viac mužov. Napríklad v top 500 firmách je menej ako 5 % generálnych riaditeliek.

134. Svoje schopnosti môžete zúžitkovať na dobre platených miestach povedzme v technickej oblasti. Podľa istej štúdie sa zistilo, že ženy pracujúce na vývoji softvéru (ktorých je veľmi málo) odvádzajú v kódovaní prácu, ktorá bola hodnotená vyššie ako keď ju vykonávali muži, avšak iba kým sa nezistilo, že išlo o ženy.

135. Máte vyššiu šancu, že budú citovať vaše žurnalistické články a politologické štúdie. Autorky citujú tak zriedkavo, že niektorí politológovia vytvorili webovú stránku http://womenalsoknowstuff.com/ , aby ukázali, že aj ženy majú odborné vedomosti.

136. Je menej pravdepodobné, že ak nevyberú na určitú pozíciu muža, ospravedlnia to tým, že „medzi mužmi jednoducho nie sú kvalifikovaní kandidáti.“

137. Povolania „predávajúce“ emócie a „služby, ktoré sa poskytujú s úsmevom“ sa považujú za práce vhodnejšie pre ženy. Ide napríklad o letové sprievodkyne a podobne.

138. Od mužov sa neočakáva, že budú okrem svojich bežných pracovných povinností vykonávať aj neplatenú emocionálnu prácu, ako je napríklad udržiavanie harmónie na pracovisku. Ľudia majú pocit, že ženy sú na túto často nedocenenú a nezaplatenú prácu vhodnejšie.

139. Mužom sa nestáva, že klienti alebo kolegovia položia žene otázku, ktorá bola pôvodne určená im. Podľa jedného výskumu až 88 % manažérok v Silicon Valley uvádza, že sa im podobná situácia už stala.

Detstvo a vzdelávanie

140. Ľudia majú tendenciu dávať edukačné hračky skôr chlapcom, aby sa rozvinuli ich schopnosti a začali si predstavovať možnosti svojho budúceho povolania, zatiaľ čo hračky „určené dievčatám“ sú často obmedzené na krásu, domáce práce a starostlivosť o deti.

141. Chlapec môže byť asertívny a nikto mu nepovie, aby „nebol taký panovačný“.

142. Dospelí chvália chlapcov viac za ich schopnosti než za výzor a nevštepujú im, že najdôležitejšia vec je pre nich ich výzor.

143. Školské uniformy nenaznačujú, že za svoje telo by ste sa prirodzene mali hanbiť, pričom dievčatám sa hovorí, že ich povinnosťou je zahaliť sa.

144. Chlapcov v škole nehodnotia na základe ich výzoru – výskumy preukázali, že dievčatá dostávajú lepšie známky na základe svojho atraktívneho výzoru, čím sa podporuje predsudok, že ich hodnota spočíva v ich výzore, nie v inteligencii.

145. Chlapci dostávajú v škole viac odmien, ktoré podporujú ich sebadôveru, napríklad keď ich vyvolajú ako prvých aj keď sa nehlásia.

146. Chlapcom sa dostáva od učiteľov viac pozornosti, spätnej väzby, ktorá im pomáha v učení.

147. Hyperaktívne správanie a kreatívnu energiu zvyknú u chlapcov buď podporovať alebo prehliadať s ospravedlnením: „chlapci sú už raz takí“. Dievčatá vychovávame k tomu, aby sa správali „ako dámy“ a tým boli zdržanlivejšie a menej výrečné.

148. Dievčatá vedú k tomu, že je v poriadku, ak ako ženy nevynikajú v matematike či fyzike.

149. Ľudia zvyknú pri dievčatách menej rešpektovať ich slobodnú vôľu v otázkach ich vlastného tela – hovoria veci ako „tvoj otec bude potrebovať pušku, aby odháňal tvojich nápadníkov“, čím v podstate naznačujú, že ženská sexualita počas celého života ženy patrí mužovi.

150. Oblečenie vyrábané pre vás nepodporuje stereotypy typu: je „príliš pekná“ na to, aby bola ešte aj múdra.

151. Nevychovávajú vás v duchu, že vaše pohlavie je automaticky krehké alebo slabé, čo podporujú frázy ako „hádžeš ako dievča“.

152. Dospievajúci chlapci majú v médiách, histórii, literatúre a ďalších oblastiach na výber viac pozitívnych mužských vzorov.

153. Akademické zdroje citujú viac prác, ktorých autormi sú muži.

154. Na vysokej škole vás spolužiaci budú pravdepodobnejšie považovať za inteligentného.

155. Na vysokej škole máte vyššiu šancu, že profesori budú odpovedať na vaše otázky, najmä ak ste bielej rasy.

156. Počas školy sa môžete učiť o úspechoch mužov, ktorí ovplyvnili svet bez toho, aby sa ste si museli vyberať ďalšie voliteľné predmety alebo aby sa do osnov pridával špeciálny predmet o mužoch v histórii.

Náboženstvo (a jeho absencia)

157. Ak ste nábožní, je omnoho pravdepodobnejšie, že vaši duchovní vodcovia budú muži, keďže hlavou každej väčšej cirkvi je muž.

158. Ak ste nábožní, pravdepodobne si nikto nebude o vás myslieť, že nie ste schopní si samostatne vybrať svoje náboženstvo, ako je to v prípade moslimiek, o ktorých ľudia veria, že ich treba „zachrániť“.

159. Ak ste nábožní, pravdepodobnosť, že vaše presvedčenie budú pripisovať naivite a vedeckej nevzdelanosti, je nižšia.

160. Posvätné texty ako napríklad Biblia sa interpretujú spôsobom, ktorý ospravedlňuje zlé zaobchádzanie so ženami, napríklad ich umlčanie a niektoré texty dokonca schvaľujú ich úplné ignorovanie.

161. Ak ste nábožní, ľahšie nájdete miesto na praktizovanie svojej viery, ktoré nevníma vaše pohlavie ako podriadené. Existujú napríklad feministické kresťanské kostoly, ale na mnohých miestach sú jediným priestorom pre modlitbu kostoly, ktoré dodržiavajú patriarchálne tradície.

162. Ak nie ste nábožní a chceli by ste patriť do nejakého spoločenstva, mužskí vodcovia prevažujú aj vo verejnom ateistickom sektore a tiež často podporujú sexizmus.

163. Z ateizmu vás nevylúčia na základe presvedčenia, že „racionálne zmýšľanie“ nie je pre vaše pohlavie príznačné.

164. Môžete patriť do ateistických spoločenstiev bez rizika sexuálneho obťažovania.

165. Posvätné a náboženské postavy a božstvá ako napríklad Boh v kresťanskom ponímaní sa väčšinou zobrazujú ako muži.

166. Môžete praktizovať náboženstvo, ktoré sa zameriava na mužov a nemusíte pritom čeliť obťažovaniu ani odporu. Napríklad sekty zamerané na ženy ako je pohanstvo alebo Wicca musia niekedy čeliť mizogýnii.

Zvýhodňovanie mužov existuje, ale intersekcionalita znamená, že u každého muža vyzerá inak.

Samotné vymenovanie výhod, ktorým sa vám dostáva má slúžiť na to, aby ste videli, ako konkrétne vyzerajú takéto privilégiá v praxi, avšak nejde o jasné vysvetlenie privilégia ako takého. Takže teraz, keď sme si ukázali zopár príkladov, môžeme prejsť k objasneniu ďalších dôležitých skutočností.

Vyššie uvedené situácie nám ukazujú ako sa v každodennom živote prejavuje patriarchát. Ale neznamená to, že sa objavujú každý deň v živote každého muža. Nezažívajú ich iba muži.

Skôr ide o to, že ako muž ich zažijete pravdepodobnejšie, lebo vás uprednostňuje patriarchálna spoločnosť.

A keďže patriarchát neexistuje vo vákuu, poznáme ďalšie spôsoby utláčania, ktoré sa v rôznej miere týkajú rôznych mužov. Muž, ktorý ide v noci po ulici sám, sa vo všeobecnosti nemusí báť, že sa stane obeťou rodovo podmieneného násilia.

Ale napríklad muž s inou farbou pleti je vystavený riziku rasovo podmieneného násilia. Duševné chorý človek sa zase môže stáť obeťou policajnej brutality a homosexuálne orientovaný muž čelí rizikám homofóbneho násilia.

Tieto príklady však nijako nepopierajú existenciu mužských privilégií, ktoré nie sú dostupné pre ľudí nezodpovedajúcich stereotypom o svojom pohlaví. Ukazujú skôr prečo je dôležitá intersekcionalita (spôsob, akým sa prelínajú rôzne formy systematického útlaku).

Treba tiež poznamenať, že mnohé diskusie a výskumy o rodovo podmienenom zvýhodňovaní sú často založené na nesprávnom stereotypnom predpoklade, že existujú len dve pohlavia – muž a žena.

Inými slovami, často predpokladáme, že zvýhodňovanie mužov spočíva v skúsenostiach mužov , ktoré predstavujú pravý opak skúseností žien.

Ale v skutočnosti všetko, čo nás učili o tom, ako sa určuje pohlavie človeka pri jeho narodení a kategorizovanie všetkých ľudí iba na dve skupiny – muž či žena, je nesprávne.

Napríklad transrodoví ľudia nezodpovedajú charakteristikám ani jedného „tradičného“ rodu (muž, žena), pričom trans ženy, ktoré spoločnosť vníma ako „mužov“ nezažívajú zvýhodňovanie ako muži.

Práve kvôli uvedeným skutočnostiam sú výskumy o rodovo podmienenom útlaku skreslené, pretože sa bohužiaľ zaoberajú iba ženami a mužmi v „tradičnom“ ponímaní.

Takže ako teda bojovať s rodovou nerovnosťou?

Ako odrazový mostík môžete použiť tento príspevok a začať budovať povedomie o danej téme. Zamyslite sa, ako vy osobne podporujete tieto škodlivé spoločenské normy.

Maisha Z. Johnson pracuje ako redaktorka v Everyday Feminism. Venuje sa otázkam rodovej (ne)rovnosti v kontexte populárnej kultúry. Na tému rodovo podmieneného násilia publikuje články na rôznych webových portáloch.

Preklad: Dana Petrigáčová


Podporte nás a buďte hrdinkou v boji proti nadvláde mužov! Peniaze nám môžete poslať elektronicky cez tento link: https://feminist.darujme.sk/1613/