Slovensko je podľa prieskumu EIGE na 25. mieste v indexe rodovej rovnosti (z 28 európskych krajín).

Boj za rodovú rovnosť (feminizmus), napríklad aj pomocou uverejňovania feministických článkov, preto potrebujeme ako soľ!

Pomôcť našej finančne podvýživenej organizácii, aby mohla ďalej vydávať články, môžete aj malým finančným darom. Najlepšie pravidelným.

Ďakujeme!

Zdieľaj na: