Podľa psychológa Lundyho Bancrofta, ktorý pracuje s mužmi násilnými k svojim partnerkám, existuje 10 typov násilníkov. Postupne vám z nich prinášame deväť, ktorí sú relevantní pre náš sociokultúrny priestor. Fyzicky, psychicky, či sexuálne násilní muži pritom často majú viacero znakov z rôznych týchto typov.

Ako hovorí Bancroft, partnerského násilia sa nedopúšťajú iba muži v rámci heterosexuálnych vzťahov. Faktom však je, že najčastejšími páchateľmi partnerského a domáceho násilia sú práve muži.

Typ násilníka číslo 6: Armádny inštruktor

Armádny inštruktor dovádza svoju snahu ovládať partnerku do extrémnych podôb. Chce riadiť jej život všetkými možnými spôsobmi.

Kritizuje to, ako sa oblieka, hovorí jej, či môže alebo nemôže ísť von, mieša sa jej do práce.

Chce, aby okolo seba nemala nikoho blízkeho, a tak ničí jej vzťahy s kamarátmi a príbuznými, alebo jej zakazuje sa s nimi stretávať.

Je možné, že odpočúva jej telefónne hovory, alebo číta jej email, či požaduje od detí, aby mu podávali správy o tom, čo robila, keď bol preč.

Ak jeho partnerka nie je doma do vopred stanovenej večierky, riskuje, že k nej bude násilný. Žena sa vo vzťahu s ním cíti ako malé dievča, ktoré býva u tyranského otca, s rovnakou mierou slobody, akú by malo osemročné dieťa.

Armádny inštruktor býva často fanaticky žiarlivý. Nadáva a obviňuje svoju partnerku z toho, že mu zahýba, alebo že si obzerá iných mužov, pričom svoje tirády často prešpikováva hrubými a sexuálne zafarbenými termínmi.

Svoje nenávistné výlevy o partnerke môže ešte zhoršovať nechutnými komentármi o ženách vo všeobecnosti, napríklad: Všetky ženy sú kurvy.”

Účinok na obeť týchto verbálnych útokov sa môže podobať na následky sexuálneho útoku: žena sa cíti zneuctená, ponížená a traumatizovaná.

Tento typ násilníka pritom veľmi často sám udržiava mimopartnerské vzťahy. Nevera nie je to, čo ho trápi. Chce mať pocit, že ženu vlastní.

Armádny inštruktor, bohužial, bude skôr či neskôr aj fyzicky násilný. Pravdepodobne sa to začne vyhrážkami a neskôr vyústi aj do fyzických útokov.

Ak sa mu jeho partnerka postaví, napríklad tým, že si bude chcieť uchovať niektoré zo svojich práv, jeho násilie a vyhrážky sa môžu vystupňovať, až kým ona nie je dostatočne vydesená a podriadi sa jeho vôli.

Pri tomto type násilníka existuje riziko, že svojej partnerke spôsobí vážne zranenia.

Môže byť náročné mu uniknúť. Keďže tak pozorne sleduje každý jej pohyb, dostať sa do podpornej skupiny, alebo k inému druhu podpory, môže byť pre ženu ťažké.

Keďže armádny inštruktor izoluje svoju partnerku od iných ľudí, musí sa táto spoliehať iba na svoje sily a často môže mať pocit, že už jej žiadne neostali.

A keďže je čas od času otvorene násilný, žena tiež musí zvažovať dôsledky toho, keby ho opustila, napríklad, či by sa mohol pokúsiť ju zabiť.

Ak ste vo vzťahu s Armádnym inštruktorom, ste v nebezpečnej situácii. Budete musieť siahnuť do zásob svojej odvahy – rovnako ako ostražitosti – aby ste si vôbec mohli prečítať túto knihu.

Možno ju skrývate pod matracom, alebo ju v chvate, po častiach, čítate na návšteve u niekoho iného. Nevzdávajte sa. Mnoho žien sa už z tohto typu väzenia dostalo, hoci to mohlo nejaký čas trvať.

Najdôležitejšie je zavolať na linku pre ženy zažívajúce násilie. Zavolajte im hoci aj na päť minút, ak si nemôžete dovoliť riskovať hovoriť dlhšie. Ak môžete, volajte im každý deň. Táto linka je začiatkom vašej cesty na slobodu.

Možno veľmi túžite po tajnom mimopartnerskom vzťahu, keďže vám váš partner preukazuje tak málo nežnosti a vľúdnosti.

Pozitívny sexuálny vzťah pre vás môže byť veľmi prospešný aj preto, aký býva Armádny inštruktor sexuálne ponižujúci. No ak by vás prichytil, nevera by pre vás mohla byť smrteľná.

Zvážte možnosť neudržiavať vzťahy s inými mužmi, kým sa nedostanete do bezpečia.

Armádny inštruktor často máva duševné problémy. A hoci psychické choroby nespôsobujú násilnosť, môžu násilné tendencie zintenzívniť.

Ak sa občas zdá, že Armádny inštruktor verí veciam, ktoré zjavne nie sú pravdivé, má vo všeobecnosti problém vychádzať s ľuďmi, v detstve bol zneužívaný, alebo zanedbávaný, či má iné príznaky psychických problémov, mali by ste si dávať ešte väčší pozor.

O tom, ako sa pripraviť na odchod od nebezpečných násilníkov, si môžete prečítať po kliknutí na tento link.

Základnými presvedčeniami Armádneho inštruktora sú:

  • Ak nebudem kontrolovať každý tvoj pohyb, budeš všetko robiť zle.
  • Presne viem, ako by sa všetky veci mali robiť.
  • Okrem mňa by si vo svojom živote nemala mať nikoho – a nič.
  • Budem ťa sledovať ako jastrab, aby si náhodou nezískala silu a nezávislosť.
  • Milujem ťa viac, než ktokoľvek iný na svete, no hnusíš sa mi. (!!)

Zdroj: Lundy Bancroft, Why Does He Do That? Inside the Minds of Angry and Controlling Men

Prečítajte si aj o type násilníka číslo 5, Pánovi Citlivom.


Ak zažívate partnerské, či domáce násilie, je tu pre vás bezplatná nonstop linka pomoci.


Potrebujeme vašu pomoc, aby sme nemuseli výrazne obmedziť našu činnosť!

Finančne nás podporiť môžete TU.