Vážení predstavitelia Konferencie biskupov Slovenska,

V júni roku 2019 ste poslali zásadnú pripomienku k Akčnému plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, konkrétne k časti nazvanej „Podporíme aktivity vedúce k zvýšeniu podielu žien v IT“.

Tento váš počin zvolilo 133 čitateliek a čitateľov magazínu feminist.fyi za najhorší Patriarchálny prd mesiaca jún.

Vo svojej pripomienke hovoríte, že „je potrebné vytvárať právny rámec na odstránenie nerovností medzi mužmi a ženami“ a zároveň navrhujete z Akčného plánu vyškrtnúť všetky zmienky o odstraňovaní rodových stereotypov.

Slobodný výber neslobody

Keď sa nad vaším výrokom hlbšie zamýšľame, plynie nám z neho, že podľa vás: na Slovensku existuje nerovnosť medzi mužmi a ženami. Napriek tejto nerovnosti si ženy slobodne vyberajú povolania, ktoré nie sú technického zamerania, inak povedané, ktoré sú vo všeobecnosti menej platené a oceňované.

Keďže menšie oceňovanie feminizovaných povolaní je dôsledkom a zároveň dôvodom existencie nerovnosti medzi mužmi a ženami, dá sa z vášho výroku usúdiť, že považujete podriadené postavenie žien za niečo, čo si ženy slobodne vyberajú.

Ešte raz – povzbudzovanie žien, aby verili, že sú rovnako nadané pre výkon technických povolaní ako muži, je podľa vás nátlakom na slobodnú voľbu žien. Z toho vyplýva, že si my ženy podľa vás slobodne vyberáme menej oceňované činnosti. Neoceňovanie týchto činností pritom vyplýva z rodovej nerovnosti a rovnako ju ďalej posilňuje.

Otázkou potom ostáva, prečo ste tvrdili, že treba odstraňovať nerovnosť medzi mužmi a ženami.

Čo sú to rodové stereotypy

Keďže nás však, rodovo stereotypne, učili dávať mužom donekonečna druhé šance, pripúšťame možnosť, že ste svojou zásadnou pripomienkou nechceli propagovať podriadené postavenie žien. Možno len neviete, čo sú to rodové stereotypy.

Podľa glosáru Aspekturodové stereotypy zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti” a „ženskosti”, idealizované a očakávané vzory, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Svojou reprodukciou utvárajú zdanie prirodzenosti a samozrejmosti.

Napríklad, podľa rodových stereotypov je správny muž silný, dominantný, súťaživý, sexuálne aktívny, múdry, vtipný, manuálne zručný a technicky zdatný. Neprejavuje žiadne iné pocity okrem hnevu, nadväzuje sexuálne vzťahy iba so ženami, zarába peniaze, pije pivo či iný alkohol, sleduje šport, konzumuje mäso a zaujímajú ho stroje.

Správna žena je podľa rodových stereotypov pekná, jemná, milujúca, obetavá, usmievavá, zraniteľná, starostlivá, esteticky zameraná, cnostná, alebo sexy. Nelichotivými stereotypmi o ženách sú zasa tie, že sme psychicky labilné, slabé, bez zmyslu pre humor, ukecané, povrchné, detinské, hlúpe, menej kreatívne, a málo technicky zručné.

Dopad stereotypov o mužoch a ženách na to, že si dievčatá a ženy neveria pri riešení matematických úloh, je dávno dokázaným faktom. Viď napríklad tento výskum a report. A ak sa hlbšie zamyslíte, možno prídete na to, že je to logické.

Stereotypné hračky

Pokiaľ dievčatám od narodenia spoločnosť a rodina vštepuje, že k ženám patria varešky a bábätká a k mužom stroje a zbrane, kto si podľa vás skôr vybuduje vzťah k technike? Kto bude mať dojem, že je pre neho ľahšie spoznávať tajomstvá strojov a prírody? Ten, ktorého presviedčajú, že je malým vedcom, predurčeným k Nobelovej cene? Alebo tá, ktorej naznačujú, že jej miesto je doma pri deťoch?

Jedna z učebných pomôcok, ktorou deti od malička učíme rodovým stereotypom, sú hračky. Pozrite si slovenský hračkársky sortiment, rozdelený podľa pohlavia a nájdite súvislosť so vzťahom k technike a k starostlivosti.

Veríme, že pre vás bude opätovná výhra v Patriarchálnom prde poučením do budúcnosti.