Toto je úryvok z knihy Living With the Dominator: A Book About the Freedom Programme od Pat Craven:

Od roku 1986 do 1996 som pracovala ako sociálna kurátorka. Počas tohto obdobia som mala skúsenosť so stovkami násilných mužov.

Nejaký čas som sa venovala aj tým, ktorých podmienečne prepustili z väzenia. Niektorí z nich spáchali vraždu. Väčšina z týchto vrahov zavraždila svoje súčasné, alebo bývalé partnerky.

Pracovala som tiež ako predsedníčka riadiaceho výboru v lokálnom Bezpečnom dome pre ženy a tiež v samotnom Bezpečnom dome.

V roku 1996 som začala pracovať v Programe probačných služieb pre páchateľov násilia na ženách. Dva roky som viedla skupinovú prácu s mužmi, ktorí napadli, znásilnili či dokonca zavraždili ženy.

Ako som týchto mužov počúvala, začala som si uvedomovať mnohé veci. Bola som zdesená z toho, že som sa nevedome spolčovala s každým násilníkom, ktorého som kedy stretla.

Začala som si tiež uvedomovať, že väčšina ľudí, ktorí pracuj v mojej oblasti, nemá informácie, ktoré som získavala od týchto mužov.

Tieto odhalenia na mňa hlboko zapôsobili. Cítila som sa ako posadnutá! Mala som 50 a za sebou niečo, čo som považovala za roky skúseností. Napriek tomu som, ako som si uvedomila, žila vo svete ilúzií.

Rozhodla som sa dostať tieto informácie k ďalším profesionálkam a profesionálom a najmä ku všetkým ženám, ktoré zažívajú domáce násilie.

Tento text píšem v roku 2007 s vedomím, že programy pre mužov, ktoré sme navrhli (Freedom Programme), mali veľký úspech.

Domnievam sa, že približne šesťdesiat percent mužov, ktorí tieto programy skončia, sa zmenia. Dostávam tiež správy od ich súčasných aj bývalých partneriek, od sociálnych pracovníčok a zdravotníckeho personálu.

Počas ostatných rokov som mužov, ktorí navštevujú moje programy, prestala volať „páchatelia“. Namiesto toho teraz moje informácie prezentujem všetkým mužom, ktorí o to majú záujem. Volám ich „študenti“ a na konci programu im rozdávam certifikáty o ukončení.

Všetky informácie v tejto knihe pochádzajú od tisícok mužov a žien, s ktorými som od roku 1996 pracovala.

Mýty verzus skutočnosť

Páchatelia nám hovoria a my im to veríme, že ich násilie spôsobilo pitie, stres, nezamestnanosť, prepracovanie, nízke sebavedomie alebo úzkosť. Tieto vysvetlenia akceptujú aj mnohí profesionáli.

V skutočnosti sú to všetko výhovorky. Mohli byť opití, keď nás udreli, ale obvykle neudreli nikoho iného okrem nás. Úzkosť a neistota z nikoho nerobí násilníka. Prečo by mala?

Skutočným dôvodom ich násilia je túžba udržať ženy pod kontrolou. Nepotrebujú používať násilie každý deň. Niektorí násilníci ho nepotrebujú vôbec, pretože nás vedia ovládať inými spôsobmi. Násilie obvykle použijú až vtedy, keď sa im zdá, že ostatné taktiky zlyhali.

Aj ženy môžu používať mnohé z kontrolujúcich a násilných taktík dominátora. Rozdiel medzi nimi a násilníkmi-mužmi je ten, že keď iné ich taktiky zlyhajú, násilní chlapi pravdepodobnejšie siahnu po fyzickom násilí. Výsledkom je, že jedna žena je zavraždená každé tri dni.

Dominátor je jeden muž, no ako ho ja chápem, mení sa na svoje pod-typy, keď potrebuje použiť iné druhy kontrolujúceho správania. Vie sa z jedného typu prehupnúť do iného rýchlosťou blesku.

Keď o ňom hovorím ženám, čo sa zúčastňujú môjho programu, často hovoria: „Vy ste museli stretnúť môjho manžela!“

Rada žartujem, že všetkých násilníkov ako šesťmesačných uniesli a v tej istej škole hlboko v horách ich naučili robiť a hovoriť jednu a tú istú vec!

Typy dominátorov (taktík, pozn. prekladateľky)

Tyran

Na ovládanie svojej partnerky používa zastrašovanie. Čo robí? Kričí, zazerá, mračí sa, šoféruje príliš rýchlo a sype zo seba otázky ako na výsluchu bez toho, že by jej dal možnosť odpovedať. Žena si preto myslí, že je nahnevaný a snaží sa ho upokojiť. Muži, ktorí sa zúčastnili môjho programu, mi prezradili, že Tyran nie je nahnevaný. Je pokojný a svoje emócie má plne pod kontrolou. Aký by mal na hnev dôvod?

Mentalista

Na ovládanie svojej partnerky používa psychické násilie. Čo robí? Napríklad jej hovorí, že je hlúpa, škaredá a neschopná. Je jej neverný a ponižuje ju pred inými ľuďmi, obvykle pomocou humoru. Žena preto stráca všetko sebavedomie.

Žalárnik

Izoluje svoju partnerku tým, že sa ofukuje, keď jej kamaráti prídu na návštevu. Odmieta sa starať o deti, keď si zariadila, že pôjde von, alebo do práce. Správa sa očarujúco k priateľom a rodine, aby jeho partnerke neverili. Snaží sa s priateľkou presťahovať do vzdialených oblastí. Výsledkom je, že žena je úplne izolovaná.

Klamár

Zľahčuje svoje násilie tým, že k nemu pridáva slovo „iba“. Napríklad, bola to „len facka“. Keď použijete slovo „iba“, ľudia nepočujú zvyšok vety. Tento typ dominátora tiež popiera, že vôbec došlo k nejakému násiliu, alebo z neho obviňuje obeť. Keď muži začínajú v mojom programe, prosia ma, aby som im pomohla s tou hroznou ženskou, ktorá ich núti, aby k nej boli násilní. Klamár používa ohromné množstvo výhovoriek. Hádže vinu na alkohol, drogy, prepracovanie a nezamestnanosť. Tvrdí, že za jeho násilie môže strata sebakontroly, nízke sebavedomie a neistota. Výsledkom je, že mu jeho obeť a aj mnohí profesionáli, uveria.

Zlý otec

Na ovládanie svojej partnerky používa deti. Poštváva ich proti nej. Ak žena Zlého otca opustí, on využije súdy, aby sa dostal k deťom. Popiera otcovstvo a hovorí jej, že je zlá matka. Dôsledkom môže byť, že súdy žene zoberú rodičovské práva. Zlý otec môže vážne narušiť ženinu schopnosť starať sa deti.

Pán domu

Svoju partnerku ovláda tým, že sa k nej správa ako k slúžke a očakáva, že bude robiť všetky špinavé, manuálne práce. Má pod kontrolou peniaze a robí všetky dôležité rozhodnutia. Dôsledkom je, že sa ženy môžu cítiť ako občania druhej kategórie. Muži v prvom programe, ktorý som viedla, hovorievali, že ženy sú určené na tri veci: varenie, sex a upratovanie. (CFC: cooking, fucking, cleaning). Odvtedy som počula aj o ‘WIFE’. Washing, ironing, fucking etc. (Manželka: umývanie riadov, žehlenie, sex, a tak ďalej).

Sexuálny otrokár

Na ovládanie svojej partnerky používa sex. Odmieta sex, vyžaduje sex, znásilňuje. Dôsledkom je, že sa ženy cítia špinavé, zneužité a neschopné vzdorovať.

Presviedčač

Táto taktika nastupuje, keď partnerka ukončila vzťah, alebo muža nahlásila polícii. Používa nátlak alebo vyhrážky, aby ju presvedčil, alebo zastrašil natoľko, že sa k nemu vráti. Citovo vydiera tak, že sa vyhráža samovraždou, plače a hovorí, že nemá kam ísť. Dôsledkom je, že sa k nemu ženy vracajú a odvolávajú trestné oznámenie.

Tieto taktiky tiež môžu používať ľudia, ktorí sú vo vzťahu s osobou rovnakého pohlavia. Dominátorom teda môže byť aj lesba, alebo gej.

Prečo chce Dominátor ovládať ženy?

Dominátorovo správanie vychádza z toho, čomu tento muž verí. Toto platí pre všetkých ľudí.

Všetko naše správanie je motivované našimi presvedčeniami. Často ani netušíme, čomu skutočne veríme. Keď o našich postojoch rozmýšľame, považujeme ich za fakty.

Dominátor má mnohé presvedčenia, ktoré mu umožňujú byť k nám násilný. Mnohé z nich si navzájom odporujú. Toto sa nazýva kognitívna disonancia.

Dominátora jeho presvedčenia učí spoločnosť, v ktorej žije, nech je akákoľvek. Nie je to deviant, je produktom spoločnosti. Dominátor je univerzálny, pretože všetci násilní muži majú podobné (sexistické) presvedčenia a používajú rovnaké taktiky.

Toto bol úryvok z knihy Living With the Dominator od Pat Craven.