130 čitateliek a čitateľov si z desiatich nominácií na Patriarchálny prd februára vybralo tieto tri najhoršie:

3. miesto – rozhovor s Jiřím Haldom

Dobrenoviny.sk uverejnili rozhovor s českým pedagógom, pod názvom “Materské školy nevznikli pre potreby detí, sú výmysel dospelých”. Text je plný rodových stereotypov a podprahového obviňovania žien.

Na obrázku vidíte Jiřího Haldu, no inak ide o fotomontáž našej výroby.

2. miesto – reklama na automyvárku

Tejto facebookovej propagácii ušlo prvé miesto iba o dva hlasy.

1. miesto – článok na ahojmama.pravda.sk

Autorka článku “Patrí deťom do ruky zbraň? Určite áno, hlavne chlapcom je to prirodzené” od nás dostane diplom a vysvetlenie, čo je problematické na nekritickom zverejňovaní názorov, že k chlapcom patrí boj a zbrane a že sú muži od narodenia lovcami.


Autorkou ilustračného obrázka k tomuto článku je Mariana Rojas.

*Prečo ilustrujeme naše články výtvormi žien? Ženská tvorba akéhokoľvek druhu vždy stála v tieni tej mužskej. Chceme preto prispieť k väčšej viditeľnosti vizuálnych umelkýň a zasadiť sa o to, aby sa im dostalo uznania, ktoré si zaslúžia. Kvôli nedostatku financií zároveň vyhľadávame a využívame fotografie diel, ktorých copyright umožňuje nekomerčné použitie.