Týmto listom adresovaným portálu zena.pravda.sk vyzývame redakciu denníka Pravda, aby prehodnotila obsah niektorých príspevkov zverejňovaných na tomto portáli. Táto výzva sa týka primárne autora/autorky pod iniciálami MaM, ktorý/ktorá sa vo svojich príspevkoch zdanlivo venuje poradenstvu v oblasti intímneho života dospelých.

Domnievame sa, že horeuvedený autor/autorka vo svojich príspevkoch porušuje etický kódex novinára/novinárky, konkrétne bod 12 a z neho vyplývajúcu ochranu verejného záujmu (t.j. tiež ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt).  

Autor/autorka MaM vo svojich príspevkoch často navádza ženy na submisívne a servilné správanie, ktoré vychádzajú z autorových/autorkiných stereotypných predstavách o ženstve i mužstve. Vyjadrenia autora/autorky majú vzbudzovať v ženách podvedome vinu, či frustráciu, ak nevyhovejú v sexuálnom styku primárne partnerovi: “Niektorí muži pri tichej žene dokonca strácajú erekciu.” Zdroj, “Nie všetci muži sa dokážu vyrovnať s tým, že nemajú dokonalé partnerky.” Zdroj, či “Hľadanie milenky je často podmienené stereotypom, ktorým ste muža zavalili v posteli.” Zdroj.

Takéto vzbudzovanie viny tiež môže na niektoré ženy pôsobiť aj ako forma sexuálneho nátlaku, ktorý autor/autorka miestami priamo propaguje: “Pri tej, čo si nedá vyhrnúť nočnú košeľu a tvári sa ako netýkavka ešte žiadny muž nedostal neodolateľnú túžbu.” Zdroj, “Znie to neuveriteľne, ale môžete si byť istá, že muži častejšie opustia tiché milenky ako tie, ktoré možno neovládajú toľko sexuálnych polôh, ale dobre stonajú.” Zdroj, “Oni chcú všetko vidieť. Telo, vagínu, mať zo sexu aj vizuálny zážitok a hanblivé baby každého chlapa len rozčuľujú.” Zdroj

Autor/autorka týchto príspevkov, ktoré sú zdanlivo napísané, aby privodili párom sexuálny pôžitok, na niektorých miestach dokonca predpokladá, že je prirodzenou súčasťou romantického vzťahu jeho vyústenie v partnerské násilie: “Muž, ktorý miluje partnerku, na ňu bude žiarliť tak intenzívne, až vám to niekedy môže vadiť.” Zdroj

Z čítania príspevkov autora/autorky MaM je zjavné, že ženy rád/rada prezentuje ako predmet túžby, čo nevnímame ako problematické. Za problematickú považujeme jeho/jej tendenciu prirovnávať ženy ku predmetom, ktoré je možné kúpiť, či vymeniť: “Nie je dôležité, ako vyzeráš. Ale je! A je to často aj dôvod, aby vás chlap jednoducho vymenil za lepší model. Pozrime sa realite do očí. Muži majú tendenciu meniť funkčný televízor, auto, mobil iba z jediného dôvodu. Niečo sa im páči viac.” Zdroj Chĺpky na ženskom pohlaví môžete upraviť do tvaru srdiečka, alebo prvého písmena jeho mena. A kde toto najviac na partnera zapôsobí? Prakticky kdekoľvek, ale ak by ste spolu vkročili na nudapláž, bude sa pred ostatnými cítiť ako kráľ. Aj preto, že v lone máte „vytetované“, komu patríte.“ Zdroj “Najkrajšie kusy (ženy) si ukladajú v pamäti a potom ich využívajú v rámci osamelých hier, alebo erotických predstáv.” Zdroj., “Už necíti radosť, že vás má, sám seba sa pýta, čo si to „našiel“. Zdroj

V týchto príspevkoch autor/autorka zároveň vychádza zo svojich vlastných ideálnych a stereotypných predstav o žene ako o slúžke, ktorej úlohou je splniť všetky priania partnera ako v posteli, tak aj v domácnosti: “Túžia poláskať, potešiť, aby ich čakala partnerka, ktorá k nim po otvorení dverí pribehne a vybozkáva.” Zdroj

Nevera zo strany partnera je podľa autora/autorky MaM takmer vždy zapríčinená nedostatkom sexuálnej submisivity zo strany partnerky: Ak muža nezvádzate, ráno mu nezakrútite ritkou, aby mal na čo celý deň myslieť, nepredvediete mu koketný úsmev, či prsia len tak kdesi vonku pre potešenie, dá prednosť tej, čo toto presne dokáže.” Zdroj, “Nespokojnosť so sexom je hlavný dôvod, pre ktorý muži vyhľadávajú neveru.” Zdroj, “Znie to neuveriteľne, ale môžete si byť istá, že muži častejšie opustia tiché milenky ako tie, ktoré možno neovládajú toľko sexuálnych polôh, ale dobre stonajú.” Zdroj, “Nikdy vám to <muž> nepovie priamo, ale môže konať poza váš chrbát.” Zdroj. Autor/autorka však prejavuje istú rozpoltenosť v tom, čo muži od svojich partneriek očakávajú. Vyzýva ženy, aby sa snažili primárne o splnenie požiadaviek muža, neustále sa zdokonalovali a vyslovene ho “zabávali”: “Ak máte všetko ako z kopírky, muži nie sú šťastní, nuda ich ubíja a únik v tomto prípade často znamená aj iné náručie.” Zdroj

Napriek tomu, že sú príspevky autora/autorky MaM zvyčajne namierené na “poradenstvo” pre ženy, vnímame mnohé vyjadrenia MaM aj ako stereotypizujúce voči mužom. V týchto príspevkoch sú muži prezentovaní ako neustále virilní jedinci, ktorých záujem o partnerku vychádza len z ich potreby sa za každej okolnosti sexuálne uspokojiť. Sexuálny drive muža a z neho vychádzajúca nespokojnosť je zároveň považovaná za primárnu vlastnosť všetkých mužov, ktorá často vyúsťuje do autorom/autorkou obhajovanej nevery:  “Ak sa za niečo na sebe hanbíte, nečakajte, že muž to bude tolerovať celoživotne.” Zdroj., “Vedeli ste, že málo nahoty mnohých privádza k rozhodnutiu nájsť si novú partnerku?” Zdroj.

Autor/autorka zároveň mužov prezentuje ako jedincov, ktorí sú neschopní a ktorých je možné jednoducho prekabátiť: “Ja to zvládnem sám. Tejto vete z mužských úst nikdy neverte a vždy zavolajte aj záložné zdroje. Najlepšie potichu a nenápadne, aby si ten váš hneď nemyslel, že mu neveríte. Muži majú tendenciu nepoužívať návody, vedieť všetko najlepšie a tváriť sa, že sa všetkému rozumejú.” Zdroj., Autor/autorka zároveň mužov redukuje na primitívne sexuálne zvieratá, ktoré zakaždým využívajú situáciu a sebestredne vyhľadávajú len svoje potešenie: “Muž sa dokáže pretvarovať, ale niekedy mu prasknú nervy. A to práve vtedy, ak nedosiahne svoje.” Zdroj., “Aj toto leto sa nudapláže naplnia mužmi. A treba povedať rovno, že máloktorý z nich, na rozdiel od žien, tam chodí, aby mal pekne opálené intímne partie. Idú pozorovať iné ženy, ale nie príliš okato, erekcia sa totiž v týchto miestach nenosí. Najkrajšie kusy si ukladajú v pamäti a potom ich využívajú v rámci osamelých hier, alebo erotických predstáv.” Zdroj

Na základe uvedeného požadujeme celoštátny mienkotvorný denník Pravda s najdlhšou tradíciou na Slovensku, aby zvážil príspevky, ktoré sa prezentujú ako poradenstvo pre pohlavné spolužitie. Spomínané príspevky môžu totiž vyvolávať v ženách aj mužoch neistotu či dokonca frustráciu, ak nespĺňajú idealizované predstavy autora/autorky o oboch pohlaviach. Vnímame to tak, že denník Pravda je tiež zodpovedný za poradenstvo, ktoré na svojich stránkach publikuje.

Domnievame sa, že autor/autorka v týchto vyjadreniach prenáša svoje vlastné idealizované a stereotypné predstavy o ženách a mužoch do svojho poradenstva. Tieto príspevky nečítajú len dospelí, ale i mladí ľudia, ktorí si predstavy o tom, čo je v sexe príjemné pre oboch partnerov, či dokonca, čo sú predpoklady “zdravej” sexuality, zatiaľ len formujú. Cieľom príspevkov nie je skutočne vzdelávať o sexuálnom živote mužov aj žien, či im radiť, ako žiť spokojný sexuálny život, keďže vychádzajú z jednoduchých zovšeobecnených predstáv primárne o tom, čo (podľa autora/autorky všetci) muži od partneriek požadujú. Horeuvedené vyjadrenia sú ofenzívne ako k ženám, tak aj k mužom a nezohľadňujú ich jedinečné a individuálne potreby, vlastnosti a preferencie.   

Vyzývame redakciu denníka Pravda, aby prehodnotila, či sa chce takýmto obsahom prezentovať online a či považuje takúto formu “poradenstva“ za vhodnú alebo dokonca etickú. Zároveň vyzývame redakciu denníka Pravda, aby sa k tomto otvorenému listu vyjadrila a zaujala postoj k obsahu, ktorý na svojej stránke publikuje a za ktorý je tým pádom aj zodpovedná.

Kolektív okolo magazínu feminist.fyi a OZ Femília.

Chcete sa podpísať pod otvorený list? Napíšte nám svoje meno cez tento formulár!

[contact-form-7 id=”2715″ title=”Chcem sa podpísať pod otvorený list”]

Svoje podpisy doteraz pripojili:

Organizácie:

Aspekt
Sexistický kix
MyMamy, o.z.
Nesehnutí
SdruŽeny (kolektiv)

Jednotlivci (počet cca 620 podpisov):

Marika Korcuskova
Michaela Weberová
Dana Vitálošová
Kristína Kállay
Natália Malinovská
Michal Stassel
Ivana Bielova
Viera Minarovicova
Michaela Šedovič
Peter Šoltes
katarina gotsch
Jana Lišková
Ivana Taranenkova
Peter Eller
Katarina Rabatinova
Kristína Plešová
Ivana Hostová
Dominika Moravčíková
Veronika Valkovičová
Tatiana Petríkovičová
Zuz Olšinová
Katarína Hollá
Erika Strapkó
Barbara Lamoot
hana kolibiarova
Martin Hajšo
Jana Ambrózová
Kristína Ražina
Alena Martonova
Nina Mikuskova
Erin Zeleňáková
Soňa Kiktová
Dagmar Wickleinova
Soňa Uriková
Natália Mrázová
Lucia Szabova
Daniela Strýčková
Martina Kotláriková
Tomáš Profant
Maroš Ondrejka
Veronika Žilková
Jana Šikorská
Roman Samotný
Uršula Kovalyk
Daniela Valkovičová
Sara Csanda
Adela Blažek Hrivnáková
Kristina Kristaly
Matej Makovický
Jozef Bujňák
Lucia Zaťková
Lenka Kružlicová
Dasa Koribanicova
Katarina
Ivana Fábryová
Marina Trnovcova
Marianna Bachledová
Patrícia Iliašová
Pavol Rusnak
Mária Janečeková
Lenka Adamčáková
Alexandra Gašparovičová
Anita Bernerová
Ivana Kohutkova
Darina Martinčeková
Mária Maruniaková
Lea Kostolná
Viera Faragulová
Tomáš Molčan
Natália Dobrocká
Hana Bednaříková
Daniela Vidová
Xénia Ujová
Elena Teplanová
Daniela Kseňáková
Zuzana Jungerová
Veronika Štefečková
Zdena Solan
Pavol Trník
oto hudec
Kristína Papcunová
Samuel Szabó
Lucia Čemová
Jana Oleárniková
Jana Hlinkova
Kristína Zaťková
Lucia Molnár Satinská
Petra Smetanová
Jakub Séleš
Dusana Kosticka
Martina Ribar Hestericová
Elena Katonová
Natália Sládečková
Jana Tichá
Alena Faragulová
Eva Gatialová
Barbora Hodúrová
Dominika Repcikova
Angela Jašková Packaňová
Julia Syrna
Nikoleta Janková
Veronika Kiselova
Martina Lasovska
Diana Gregorová
Stanislava Vincenc
Gabriela Lenďáková
Petra Ďurinová
Tatiana Krasňanská
Gabriela Halás
Ivana Klimentová
Marek Mikič
Eva Beňová
Monika Krafcikova
Martina Beňová
Dana Komlossyova
Pavol Hardoš
Jana Gabrielová
Martina Rundesová
Martin Hojsik
Claudia
Matej Benčík
Daniela Strakova
Dominika Olešová
Alžbeta Hájková
Mária Mlynarčíková
Martin Dubeci
Barbara Mihalovicova
Oľga Paštéková
Eva Svobodová
Soňa Hrúziková
Veronika Morhacova
David Fendrich
Lucia Pazičová
Cs. Liszka Györgyi
Simona Móciková
Eva Lalkovičová
Katarina Kotianova
Hana Skljarszka
Ivana Šumichrastová
Laura Valachová
Dominika Nechalova
Lucia Princikova
Simona Mihok
Magdaléna Havrilová
Eva Schmidtová
K. Hrabčáková
Alexandra Galambová
Alenka Slivková
Miroslava Tibenská
Richard Lutzbauer
Lucia Žatkuliaková
Dani N
Alžbeta Uríková
Dominika Demovičová
Jana Valúchová
Laura Vavrová
Tomáš Kubiš
Alžbeta Strakošová
Miroslava Urbanová
Zuzana Kováčiková
Silvia Schrötterová
Jana Varcholova
Sarah Krajciova
Eva Schmidtova st.
Krčmárová Lenka
Veronika Špirková
Mária Nagyová
Dominika Raffajová
Daniela Hanusová
Michal Zemanik
Barbora Komarová
Jana Jablonická Zezulová
Silvia Binda Heiserova
Miroslava Hornakova
Barbora Kubikova
Katarína Minďášová
Boris Fedorovič
Dagmar Wiesnerová
Alica Bánszka
Vlada Pagacova
Nina Krajčovičová
Nicol Hochholczerová
Miroslava Maneková
Radka Slebodníková
Veronika Lečková
Vladimíra Podoláková
Natálie Wimmerová
Veronika Dianišková
Lucia Hudáčková
Martina Kurnatova
Olga
Ivana Eliašová
Kristina Polakova
Eva Vargova
Maria martiniakova
Michaela Rybanskà
tomáš kmeť
Nikola Strbakova
Nina
Mária Blahová
Ivan Ďatko
Ester Mateasikova
Lucia Benková
Noel Aubrey
Andrej Kuruc
Lucia Janisova
Rebecca
Veronika Mihalikova
Karolína Maťová
Martina Merczová
Anna Deáková
Jana Pavlikova
Maria Horska
Veronika Šípošová
Filip Haus
Ľuboš Žárský
Ján Výbošťok
Miroslava Bobáková
Lenka Uherova
Paulína Maťová
Jana Cviková
Zuzana Hrivňáková
Iva Morvayová
Zuzana Krišková
Soňa Feketšová
Martina Baranová
Jana Semanová
Zuzana Komarova
Vladimír Ševčík
Christián Havlíček
Kristína Karabínošová
Alexandra Moran
Ivona Feldmárová
Iveta Chovancová
Jana Gazdagová
Miroslava Dobošová
Natália Strhlíková
Lukas Essender
Michaela Hanzelova
Monika Šamová
Veronika Trnečková
Barbora Blahutova
Barbora Litvová
Marina Polonska
Adriana Kollarova
Natália Macháčková
Natália Pižemová
Jozefína Múdra
Alexandra Strapková
Paula Jojart
Diana Szabóová
Petra Palčová
Kristína Janková
Kornélia Šebová
Hana Matušková
Jonathan Thompson
Nina chrenkova
Marcela Spiššáková
Hana Fabry
zdena faragulová
Zuzana Hrubá
Veronika Fričová
Katarína Harčová
Sona Veresova
Radka Komžíková
Jiri Biel
Oliver Halász
Karolina Jurikova
Petra Steiger
Lubica Attia
Juraj Hurný
Michal Kubrický
Iveta Hrnčárová
Michal
Veronika Konecna
Zuzana
Lucia Leštinská
Jana Dolog
Alexandra Barth
Petra Papajova
Monika Malovcová
Katarína Kiššová
Ivana Mesiariková
Martina Sekulová
Katarína Teplická
Lenka Chovancova
Oliver Války
Zuzana Obuchová
Robert Michalič
Anežka Rejsková
Barbora Harcinikova
Jana Majerníčková
Nada Moresova
Júlia Lenhardtová
Jan Slimak
Klaudia Kunova
Barbora Adamková
Andrea Plávková
Viera Satinská
Viera Feckova
Dana Tomečková
Anastasia Rudakova
Magdalena Chmelová
Martina Nespalova
Viliam Slaminka
Helena Tóthová
Barbora Kmeťová
Matúš Bakyta
Nikola Ďurošová
Radoslav Polák
Ján Hradický
Anna Kupcova
Dana Bubáková
Petra Filipova
Simona
Janka
Ester Havlíková
Katarína Janík Benkovská
Martina Franczelova
Miroslava Kralikova
Romana Vaisová
julia vrablova
Lenka Ďurkovičová
Sandra Conortova
Ivana Balgová
Alexandra Jankeje
kamila k. beňová
Jana Beňová
Alexandra Pódová
Hodásová
katarina marcisova
Simona Sameková
Katarína Jakubjaková
Beata Bodóová
Maria Hrozanova
Brigita Bencurikova
Michaela Píšová
Barbora Skálová
Pola Sejkova
Daniel Vadas
Maria Anyalaiova
Katarina Sokolova
Maja Jancekova
lucia bielikova
Radana Hvorecká
Katarína Erdélyiová
Petra Baginova
Lucia Noskovičová
Veronika Žilinská
Elena Glosová
Peter Tylka
Barbora Henson Grič
Kristína Karabová
Martin Miček
Lucia Jančovičová
Anna Maruskinova
Michaela Ivanicova
Júlia Domaracká
Michal Hudeček
Patricia Patkanova
Šimon Drgoňa
Alžbeta Ľudmová
Lívia Tomečková
Kristina Korbelova
Laura Zitna
Karolína Slezáková
Olga Stawińska
Jakub Rucek
Martina Polakovičová
Laura Ďuriačová
Iveta Žilovcová
Katarína Belicova
Jakub Gabris
Viera Valentová
Anna Polckova
veronika dadajová
Marianna Supekova
Jana Kružlicová
Kristína Široká
Monika Murgová
Nina Vongreyová
Boris Meluš
Alica Cleis
Barbora Šedivá
Katarina Ftacnikova Kocurova
Zuzana Husarova
Lucia Dovicakova
Linda Absolonova
Matúš Baluch
Romana Dériková
Katarína Péliová
Naďa Lukáčiková
Slávo Krekovič
Miroslava Fovenyes
Michaela Velckova
Kata rozvadska
Petra Nemeckova
Michaela Wenzlova
Ivan Kubica
Nina Tarasovičová
Barbora Nemčeková
Miroslav Keprta
Nina panikova
Bohdana Ondrášková
Liliana Bolemant
Viktoria Kirnerova
Kateřina Kolouchová
Martin Macko
Štefánia šubova
Balogh Ildikó
Dáša Martin
Rebeka Laučíková
Klara Belesova
Johana Svobodová
Martina Pružincová
Peter
Jana Ondrušová
Andrea Bokorová
Lenka Sprateková
Anna Grusková
Simona Petrik
Michala Cellerová
Veronika Pizano
Michaela vaczy
Monika
Kristina Klenova
Barbara Nováková
Samuel Matejka
Silvia Čaňová
Elena Tesáková
Eva Riečanská
Mirka Kurčíková
Marianna Cibulová
Ľubica Vyšná
Zara Kromková
Linda Szabóová
Pavol Polonec
Tereza Sejkova
Zuzana Andrašovová
Richard Fekete
Lukáš Makovický
Petra Vancová
Natalia Novakova
Kosecová Silvia
Veronika Lehocka
Dominika Lechanová
Michaela
Gabriela Múčková
Dušan Žaludko
Pavol Santoris
Terézia Pisoňová
Peter Vittek
Stanislava Dengová
Juraj Pecho
Terezia Sršňová
LucJa
Beata Hodasova
Kristína Boydová
Dana Kleinert
Roman Kollárik
Elena Koritšánska
Barbora Kašparová
Marcelle Lang
Assa Camara
Tibor Soviš
Andrej Hrabovský
Martina Valášková
Ivana Durkáčová
Zdenka Baker Zvadova
Lenka Magulová
Jana Popovicsová
Miroslav Vojtko
Zdenka Stejskalova
Kristína Jurčišinová
Juraj Bubnáš
Dominika
Nataša Matulayová
Zuzana Dobrowolski
Štefánia Harbuľáková
Katarína Cvengrošová
Zuzana Revilakova
Slavka
Zuzana
Ivana Senderáková
Ľubica Trubíniová
Martin Burgr
Michal Sipocz
Maria Struharova
Mária Ďurčíková
Matúš Mikšík
Martina Ježová
Michal Lipták
Nina Strenková
Katka Gabris
Zora Moncolova
Martin Ftáčnik
Denisa Kmecová
Tatiana Vajsová
Viera Osterová
Monika Jaššová
Dušana Štecová
Tina Gazovicova
Radka Olekšáková
Adela Prokopcakova
Martina Bilá
Ivana Ďurčíková
Lenka Lovišková
Agáta Hamari
Zuzana Žiaková
barbora majkova
Eduard Mrva
Barbora Mrvova
Katarína Hudecová
Dominika Lenciová
Lenka Filipová
Zuzana Luptakova
Judita Ružičková
Viera Böttcher
Miriam Chobodická
Michael Papcun
Barbora Kaletová
Klára Bernátová
Marek Sevcik
Michaela Petrikova
Dagmar Sitarova
Eva Chmelíková
Katarína Figula
Veronika Střelcová
Lenka Strakova
Katarína Markova
Tatiana Blazsekova
Lucie Horáková
Petra Kelemenová
Alena Kalivodova
Katarína Evinicová
Jitka Dvořáková
Marieta Lenartova
Zuzana Gašparovičová
Simona
Zuzana Jakubová
Miroslava Hodasova
Silvia Hanáková
Patricia Sidorova
Ivana Matulová
lucia
Veronika Tázlerová
Gabriela Budayová
Gabriela Urbaníková
Lívia Bieliková
Jana Šidlíková
Paula Filipová
Marianna Bodnarova
Tamara Pavelková
Johanka Čablíková
Karin Benecová
Dominika Žáková
Remi Norackova
Bibiana Kollárová
Dominika Chládková
renata wiesnet
Monika Hrušková
Kamila Babjaková
Elena Adamuscinova
Zuzana Jančeková
Martina Mendelova
Simona R
Martina Beláňová
Karolína Semančiková
Veronika Gregušová
Michaela Štofová
Sandra Eichinger
Bianka Valkovicova
Jana Mičeková
Veronika Doktorová
Ivana Hovancakova
Dominika Švandová
Viktor Poncak
Adam Vranay
Ludmila
Zuzana Bendikova
Veronika Lolažová
Barbora Mišíková
Sabina Zuskarová
Mária Gromošová
Veronika Kusalíková
Tereza Horutová
Alexandra Urbániková
alexandra balková
Jaroslava Cedzová
Simona Petrlová
Markéta Kroupová
jana hasbach
Estera Kövérová
Katarína Kramaríková
Zuzana Sekeráková Búriková
Jana Mičeková
Dominika čikkelova
Elena Nagyová
Emilia Perez
Alena Smiešková
Anezka Kovalikova
Martina Petáková
Viola Libiakova
Zuzana Kostúrová
Jarmila Jurová
Paula Panikova
Zuzana Kormaňáková
Lenka Mojžitová
Ester Šebestová
Nikola Kovacova
Zuzana Ďaďová
Natália Rondziková
Mária Koscelníková
Zuzana
Jan Skořepa
Kateřina Nyklová
Jan Pospíchal
Velid Beganovic
Marie Byrtusova
Mária Blahová