Tešíme sa, že sme boli nominované na Cenu Františky Plamínkové Feministka 2018! Toto nové ocenenie tento rok poprvýkrát udelí český feministický kolektív SdruŽeny.

Do 21. 9. 2018 môžete hlasovať v troch kategóriách: za feministickú osobnosť roka, za feministický kolektív roka a vyberiete si aj Prasáka roka, ktorý dostane anticenu Miloša Zemana. My sme boli nominované na kolektív roka.

SdruŽeny ocenenia udelia počas feministickej konferencie v Brne, ktorá sa bude konať 21. – 23. 9. 2018.

Františka Plamínková (c) Wikipedia

Františka Plamínková (1875 – 1942) bola česká politička, novinárka a organizátorka českého, československého a medzinárodného ženského hnutia.

V roku 1923 založila Ženskú národnú radu a bola jej predsedníčkou až do roku 1942.

Dňa 14. septembra 1938 napísala otvorený list A. Hitlerovi, v ktorom sa zastala prezidenta E. Beneša. Nemeckého kancelára obvinila z klamstva a nespravodlivosti. Po 15. marci 1939 odmietla zostať v cudzine, hoci dostala pas a legálne vycestovala do Švédska, Nórska a Dánska. Vrátila sa, pretože v ťažkých chvíľach chcela byť so svojím národom. Dňa 1. septembra 1939 bola prvýkrát zatknutá.

Dňa 11. 6. 1942 bola v rámci heydrichiády zatknutá, po troch dňoch deportovaná do Terezína a 30. června 1942 popravená.