Slovenská i česká média se rozhodla přivést zpět do mediálního prostoru kauzu epidemie syfilisu v slovenském Trebišově, která je diskutována již od roku 2002. Za šíření pohlavní choroby údajně mohou “dětské prostitutky z nedaleké romské osady nabízející sex za 5 eur” [Refresher].

Ačkoli příčiny tohoto fenoménu jsou dozajista mnohem složitější, média, a následně i komentující jedinci, pojednávají velmi zjednodušujícím, zaujatým a zřetelně i stereotypním způsobem.

Níže přinášíme konkrétní citace ze slovenských a českých médií spolu s komentářem problematizujícím způsob pojednávání tohoto tématu. Ačkoli je míra nákazy dozajista alarmující, vina a příčina, spolu se způsobem mediální prezentace, právě stejně tak.

 

„Dívky, které prodávají svá těla zákazníkům a šíří epidemii, mají jen 8-9 let.” [SME.sk]

Zdá se, že na této zprávě je šokující zejména nízký věk prostituujících se dívek. Přesto v rámci daného diskurzu, je věk dívek na tomto vyjádření nejméně problematický, ačkoli samozřejmě z morálního, a trestně-právního, hlediska otřesný. Může se totiž zdát, že ony mladé dívky, děti, záměrně prodávají svá těla, či snad vědomě bez skrupulí šíří epidemii syfilisu ve slovenském Trebišově. Znepokojující je fakt, že tyto děti jsou zneužívány téměř strukturálním způsobem, přesto je zde aktérství v rámci prostituce a nákazy pohlavní chorobou připisováno jim.

 

„Za pár drobných mohou potenciální zákazníci získat nejen chvíli rozkoše, ale i pohlavní chorobu” [Refresher]

Přestože stále mluvíme o dětech, autora znepokojuje zejména možná nákaza, a pohlavní styk s dítětem označuje jako chvilku rozkoše. Je zde patrné, že zcela očividné zneužívání dětí, je potlačeno maskulinním diskurzem práva na rozkoš, která je problematická až ve chvíli, kdy se stává rizikovou. Samozřejmě pro zákazníka.

 

„Jde o dívky, které by měly ještě chodit do školy. Přesto neváhají s výrazným make-upem na tváři lákat potenciální zákazníky na sex” [Refresher]

Zde ačkoli je přiznán věk dívek, jakoby hrál v jejich neprospěch a nad nedobrovolnou sexualizací dětí se autorka pozastavuje opět z pozice jejich aktérství.

Jakoby to, že jsou s výrazným líčením vystavovány jako objekty na ulici a následně sexuálně zneužity, byla přitěžující okolnost, když by ještě měly chodit do školy. Mladé dívky jsou tak stavěny do role sexuálních predátorek, které zákazníky na sex doslova lákají.

Z citací, ilustrujících diskurz obklopující téma epidemie syfilisu v Trebišově, je patrné, že ony „dětské prostitutky” jsou stavěny do pozice viníků za tuto nákazu. Svou roli zde zajisté hraje i romská etnicita dívek a předsudky s ní spjaté, které zvrhlost způsobu diskuze tohoto tématu dále umocňují.

Stěžejní je tak zdůraznit, že důvody vedoucí k prostituci mladých dívek a žen, ale i chlapců, nejsou svobodná rozhodnutí, ale strukturální příčiny nutící hledat další zdroje příjmů. Vyvstává tak fakt, že nedobrovolná prostituce je i otázkou poptávky, nikoli nabídky nutící klienty těchto služeb je využívat. Zároveň v rámci podmíněnosti této praktiky a nedobrovolného vykonávání nelze mluvit o prostituci či sex byznysu, ale o zneužívání.

Diskurz pojednávající „chudé Romky šířící pohlavní choroby” pak pouze zaštiťuje, ne-li ospravedlňuje, sexuální zneužívání dětí. Klade aktérství a vinu na stranu mladých dívek, které nemají jinou možnost obživy, a jsou tak vykořisťovány, a dopouští se sekundární viktimizace dívek, které jsou už tak oběťmi.

 

Zdroje:

https://domov.sme.sk/c/20741084/trebisov-mesto-syfilisu-uz-osem-rokov-sa-mu-nedari-nad-chorobou-zvitazit.html

https://refresher.cz/51103-Slovenske-mesto-zaziva-epidemiu-syfilisu-i-detskej-prostitucie-Mlade-dievcata-ponukaju-sex-za-5-eur

https://domov.sme.sk/c/20744596/slovensko-8-rocne-prostitutky-epidemia-syfilis.html