Vážený pán Töpfer,

píšem vám, aby som vás informovala, že ste vyhrali prvé miesto v súťaži o najsmradľavejší Patriarchálny prd januára 2019. Dvestoštyri fanúšikov a fanyniek nášho online magazínu zvolilo váš výrok v rozhovore pre irozhlas.cz za najhorší januárový prejav patriarchátu v českom a slovenskom mediálnom priestore.

O ktoré vaše vyjadrenie ide? Citujem: „Když začnete jabloni řezat větve, dostane informaci, že jí jde o život. A proto jde do květu, aby zanechala potomstvo. Podobně, když se třeba blíží v divadle premiéra a mám pocit ohrožení, toho, že mně jde o život, mám tendenci osahávat mladé kolegyně. Což není vubec nic špatného, to je ten pud sebezáchovy. Jabloňový efekt. My nemáme v divadle MeToo, my máme hnutí WhyNotMe.“

Toto ste povedali v rozhovore pre irozhlas.cz.

Patriarchálny prd (PaPrd) je anticena, ktorú každý mesiac udeľuje feministický online magazín feminist.fyi na základe hlasovania našich fanyniek a fanúšikov. Víťazovi anticeny posielame poštou diplom a vysvetlenie, v čom je jeho mediálny výstup škodlivým prejavom patriarchátu.

V prípade vášho víťazného výroku nestačí hovoriť iba o jeho morálnej škodlivosti. Správanie, ktoré popisujete, predstavuje totiž základ pre podozrenie zo spáchania trestného činu. V paragrafe 186 Trestného zákonníka ČR o Sexuálnom nátlaku sa píše:

„(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.“

Či ste spáchali trestný čin, by mohli posúdiť iba kompetentné orgány.

Čo však vieme aj my, je fakt, že človek, ktorý obchytkáva (osahává) druhých nie je to osobou, ktorá rozhoduje, či jeho skutky sú alebo nie sú obťažovaním (nátlakom). O tom, či sú žene príjemné mužove dotyky, má právo rozhodnúť iba táto žena. Rovnaký princíp platí aj naopak – o vítanosti dotykov alebo akýchkoľvek iných sexualizovaných aktov jednoducho vždy rozhoduje ich príjemca.

Hnutie MeToo, ktoré vo víťaznom výroku spomínate, sa opieralo práve o tento princíp – prehovorili ľudia, ktorí zažili nevítané dotyky a iný sexuálny kontakt, často práve zo strany ľudí zneužívajúcich svoje postavenie, či vplyv. Keďže väčšinu z ľudí, čo v rámci MeToo prehovorili, tvoria ženy, budem teraz hovoriť o ženách.

Okrem toho, že ženy získali odvahu prehovoriť, bolo MeToo významné aj tým, koľko ľudí ich výpovediam uverilo. Domnievam sa, že práve to je dôvod, prečo vás a mnohých ďalších MeToo tak veľmi rozrušuje. Ak by ste si nedali pozor, mohla by sa vám do hlavy vkradnúť myšlienka, že tie mladé kolegyne, ktoré obchytkávate, o vašu pozornosť v skutočnosti nestoja. Že vás možno vnímajú ako úlisného chlapa a snažia sa vám vyhýbať.

Nikto sa určite nebude čudovať, že sa podobným pocitom chcete vyhnúť. Uznanie faktu, že človek spravil chybu, je ale dôležitým základom pre zmenu.

Dobrým príkladom sú práve vami spomínané stromy. Tie v strese zakvitnú. To znamená, že investujú energiu do vlastného rozvoja najlepšie, ako vedia. Svojimi kvetmi pritom nikoho neobťažujú, netlačia hmyz do toho, aby ich opeľoval. Naopak, lákajú ho na svoju vôňu a výrazné farby, čím skrášľujú svet aj nám ľuďom. Čo tak zobrať si z jabloní skutočný príklad a skúsiť tento svet spraviť krásnym aj pre jeho obyvateľky? Tým, že sa budete rozvíjať, nie ich obťažovať?

Dana Vitálošová
feminist.fyi


Alejandra Hernandez (2013) (c) flickr.com/lafraise CC BY-NC-SA 2.0

Autorkou ilustračného obrázka k článku je Alejandra Hernández. Táto 29 ročná umelkyňa pochádza z mesta Bogotá v Kolumbii a momentálne pôsobí v Las Vegas. Vo svojej tvorbe sa sústredí na medziľudské vzťahy, vzťah k prírode a k samej sebe. Často kombinuje rôzne kultúry, náboženstvá a tradície a s ich pomocou zobrazuje situácie z nadprirodzeného sveta. Viaceré z jej malieb a kresieb si môžete pozrieť tu. Alejandra Hernández je tiež jednou z mála umelkýň a umelcov, ktorých fotografie vlastných obrazov môžete použiť na nekomerčné účely.

*Prečo ilustrujeme naše články výtvormi žien? Ženská tvorba akéhokoľvek druhu vždy stála v tieni tej mužskej. Chceme preto prispieť k väčšej viditeľnosti vizuálnych umelkýň a zasadiť sa o to, aby sa im dostalo uznania, ktoré si zaslúžia. Kvôli nedostatku financií zároveň vyhľadávame a využívame fotografie diel, ktorých copyright umožňuje nekomerčné použitie