V Bratislave 3. 1. 2019

Vážený pán predseda Matice slovenskej,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Matica slovenská stala víťazkou anticeny Patriarchálny Prd mesiaca december 2018 za odovzdanie ceny Daniela Rapanta Jozefovi Rydlovi.

Anticenu usporadúva internetový portál feminist.fyi, ktorý spravuje občianske združenie FEMília.

Ako funguje táto súťaž? Nominácie na Patriarchálne Prdy (skrátene PaPrdy), teda patriarchálne výstupy v slovenskom a českom verejnom a mediálnom priestore, nám zasielajú naši priaznivci. Z nominovaných PaPrdov si naši fanúšikovia a naše fanynky, volia každý mesiac pomocou online formulára tie, ktoré považujú za najškodlivejšie. Každému autorovi alebo každej autorke víťazného výstupu posielame poštou diplom a vysvetlenie, prečo je jej alebo jeho výtvor škodlivým prejavom patriarchátu. Do hlasovania sa v decembri 2018 zapojilo 130 ľudí.

Čo je to patriarchát? Zjednodušene, za patriarchát považujeme systém, v ktorom majú muži nadvládu nad ženami.
Ako to platí pre každý systém nadvlády jednej skupiny ľudí nad inou (bielych nad čiernymi, heterosexuálmi nad homosexuálmi, bohatých ľudí nad chudobnými, atď.), aj v patriarcháte sa nadvláda udržiava okrem iného aj násilím.

Jozef Rydlo, ktorému ste udelili ocenenie Daniela Rapanta za prínos k rozvoju historických vied, stál začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia pred švajčiarskym súdom za vyhrážky svojej rodine zabitím.

Ako uviedol denník Pravda, súdne dokumenty hovoria o Rydlovom pokuse uškrtiť manželku opaskom a hodiť pod idúci vlak svoje dve deti, syna a dcéru. Podľa Pravdy tieto skutočnosti potvrdili v súdnom protokole obe Rydlove deti.

Na tomto mieste by ste mohli namietať, že keďže pán Rydlo za svoje údajné činy nebol odsúdený, mali by sme predpokladať, že ich nespáchal. V poriadku. My netvrdíme, že by Matica slovenská, alebo ktokoľvek iný, mal svojvoľne Jozefa Rydla bez odsúdenia uväzniť, alebo inak potrestať. Zároveň si ale nemyslíme, že by mal dostávať ocenenia.

Ako Matičiari určite poznáte históriu slovenského národného obrodenia, ponúkame vám teda toto prirovnanie:

Predstavte si, že by koncom 19. storočia, v priebehu maďarizácie, predstavitelia Rakúsko-Uhorska udelili ocenenie významnému maďarizátorovi, známeho páchaním násilných činov na utláčaných Slovákoch. Myslíte, že by s takýmto hypotetickým laureátom boli Slováci a Slovenky spokojní? Upokojil by ich fakt, že daný maďarizátor nikdy nebol za svoje skutky odsúdený? Pravdepodobne nie. Tí rozhľadenejší by si uvedomovali, že rakúsko-uhorský súdny systém stojí na strane mocnejších.

Podobné je to v patriarcháte. Podľa výskumu Európskej únie z roku 2014 každá tretia žena v EÚ zažila od svojich 15 rokov fyzické alebo sexuálne násilie. Napriek tomu nevidíme, že by si každý tretí muž Európskej únie odpykával za toto násilie trest.

Máme teda dôvod sa domnievať, že súdny systém patriarchálnych spoločností stojí na strane utláčateľov – mužov. Neobraciame sa na vás preto, že by vašou úlohou bolo zmeniť súdny systém. Píšeme vám z toho dôvodu, že by podľa nášho názoru vašou úlohou nemalo byť ani oceňovanie ľudí, ktorí z tohto nespravodlivo nastaveného systému ťažia.

Inak povedané, od organizácie, ktorá vznikla na obhajobu kultúry utláčaného národa, očakávame, že sa nebude stavať na stranu utláčateľov.


Autorkou ilustračného obrázka k článku je Eva ‘Ponygirl’ Mundorff.

*Prečo ilustrujeme naše články výtvormi žien? Ženská tvorba akéhokoľvek druhu vždy stála v tieni tej mužskej. Chceme preto prispieť k väčšej viditeľnosti vizuálnych umelkýň a zasadiť sa o to, aby sa im dostalo uznania, ktoré si zaslúžia. Kvôli nedostatku financií zároveň vyhľadávame a využívame fotografie diel, ktorých copyright umožňuje nekomerčné použitie.