O NÁS

Online občasník feminist.fyi vydáva občianske združenie FEMília.

Redakcia

Šéfredaktorka: Dana Vitálošová

Adresa: 
Topoľčianska 23
851 05
Bratislava

NAPÍŠTE NÁM

feministfyi@gmail.com