­

Dlho som sa nemohla rozhodnúť, či predaj ženského tela znamená oslobodenie ženy, alebo, naopak, zatratenie. Ako nezainteresovanému človeku mi bolo ťažko niečo zdôvodniť. Začala som študovať knihy, filmy, dokumenty, články, až sa mi dostala do rúk táto kniha. Je plná štatistík, rozhovorov so ženami, ktoré v biznise pracovali, alebo stále pracujú, s ľuďmi, ktorí s nimi prichádzajú do styku – polícia, sociálne pracovníčky, či iné verejné služby. Slovo dostali aj muži, ktorí ich služby využívajú, ako aj tí, ktorí ich služby sprostredkúvajú. Do debaty bol teda privolaný každý, kto má čo k téme povedať. Nadobudla som dojem, že tí, ktorí pracujú na strane ženy, ju berú ako človeka, kým tí, čo využívajú jej služby, ju vnímajú ako komoditu. Myslím, že to nie je len môj dojem, ale fakt, inak by nemohol existovať obchod so ženami a klienti by ich nemohli hodnotiť recenziami ako zakúpený tovar. Napriek tomu, mnohí klienti si uvedomujú, že prostitútky sú ľudia.

Značná časť mužov, ktorí platia za sex, uznávajú, že prostitúcia je škodlivá pre ženy:

  • 39% zákazníkov, s ktorými sa robil výskum v Škótsku, súhlasilo s tým, že prostitúcia je formou sexuálneho zneužívania, zatiaľ čo 85% verilo, že ženy, ktoré sa podieľajú na sexuálnej aktivite, nemajú pôžitok z pohlavného styku za peniaze.1
  • 42% účastníkov štúdie v Chicagu si myslelo, že prostitúcia spôsobovala fyzickú a psychickú škodu tým, ktorí predávajú sex a 32% verilo, že väčšina žien v prostitúcii začala pracovať už v detskom veku.2
  • 44% kupujúcich, ktorí sa zúčastnili štúdie v Londýne, cítilo, že prostitúcia má nepriaznivý, alebo veľmi nepriaznivý vplyv na tieto ženy.3 Str. 27

Ženy, ktoré pracujú na privátoch, či vo verejných domoch, nemajú lepšie podmienky ako ženy na ulici:

Štúdia zahŕňajúca viac ako sto žien v Londýne ukázala ako môže mať vnútorné prostredie konkrétny donucovací vplyv. Každý deň ženy museli zaplatiť do 250 libier za prenájom, ako aj do 60 libier denne za služobnú a mali množstvo ďalších výdavkov. „Musíš obslúžiť desať zákazníkov pred tým, než zaplatíš nájomné a slúžku. A potom už nemáš chuť viac robiť.“ Str. 87

Kat Banyard vyvrátila šesť mýtov okolo sexuálnych služieb.

Mýtus 1 – Dopyt po sexuálnom obchode je nevyhnutný

Zrazu akoby klišé o silnom mužovi, ktorý sa vie za každých okolností ovládať, neplatilo. Je v poriadku, že svoje vášne má kde ukojiť. Prečo potom je postavenie ženy predávajúcej sex na najnižšej spoločenskej priečke?

Možno nie každý muž využíva služby prostitútky, ale značná časť mužov pozerá pornografiu. Pornografiu nazýva Banyard nafilmovanou prostitúciou. Pri porne sa nedá hovoriť o normálnom sexe. Ženy sú vystavené dlhému pracovnému dňu, počas ktorého zažívajú ponižovanie, nátlak, násilie, dehumanizáciu. A to všetko len za niekoľko stovák.

Americká výskumná pracovníčka Ana Bridges uskutočnila prelomovú analýzu pornografického obsahu, ktorá poukázala na dve kľúčové sily poháňajúce priemyselné trendy: súťaž a návyk … existujú aj dôkazy, ktoré naznačujú, že výrobcovia porna súčasne vedú boj s nudou. Šokujúca udalosť alebo obraz sa stávajú menej šokujúcim, keď im je človek opakovane vystavený. Tento psychologický proces návyku predstavuje výzvu pre výrobcov porna. „Štúdie mužov pozerajúcich sexuálne explicitné filmy ukázali, že návyk sa vytvára priebehom času a sexuálne vzrušenie (merané stoporením penisu) klesá pri opakovanom sledovaní toho istého filmu,” píše Bridges.4 Str. 45

Inými slovami, čím viac porna muž pozerá, tým menej dráždivejšie sa mu zdá a bude potrebovať pritvrdiť, aby sa vzrušil. To je rovnaký návyk ako napríklad alkohol. Čím viac človek pije, tým viac alkoholu potrebuje, aby sa opil.

Mýtus 2 – predávať sex je normálna práca

Myslím, že nasledujúce výroky postačia na to, aby si človek vytvoril obraz o tom, či predávať sex je normálna práca.

Sociálna pracovníčka Miki Nagata zo Štokholmského oddelenia prostitúcie povedala, „Čo všetky ženy majú spoločné, je to, čo zažili pred tým, ako sa prostitúcia stala alternatívou … zažili zanedbávanie a zneužívanie … nikdy nevidíme slobodnú voľbu, ale rôzne druhy nátlaku … Nikdy som sa nestretla s nikým, kto by povedal, že to je moja práca, je to skvelá práca.“ Str. 74

Ženy počas sexuálneho aktu s klientom používajú techniku disociácie, teda odpojenie mozgu od toho, čo sa s telom deje. Disociácia … je prirodzenou reakciou na traumu spôsobenou sexuálnym násilím. Str. 76

Výskum profesorky Lindy DeRiviere ukázal, že viac ako dve tretiny opýtaných žien pred začatím s prostitúciou buď nepoužívali alkohol alebo drogy vôbec, alebo na nich neboli závislé. Iba 12,9% žien uviedlo, že platenie za drogy a alkohol bolo ich jedinou motiváciou pre vstup do obchodu. Ale v prostitúcii 95% žien získalo vážnu závislosť. Str. 79

Štúdia osôb zúčastnených na prostitúcii z deviatich krajín zistila, že 68% malo diagnostické kritériá pre post-traumatickú stresovú poruchu – porovnateľné s mierou zistenou medzi preživšími zo štátom sponzorovaného mučenia.5 Str. 81

Mýtus 3 – Porno je fantázia

Producenti porna sa nám snažia nahovoriť, že pozeranie porna nemá dopad na normálny život, ale výskumy dokazujú opak. Táto kapitola ponúka zistenia niekoľkých metaanalýz, ktoré sa s ich názorom rozchádzajú.

  • Zistenie: Vystavenie pornografii zvyšuje agresívne správanie diváka.

Metaanalýza: Viedli Allen, D’Alessio a Brezgel (1995) s použitím 30 experimentálnych štúdií, ktoré zahŕňali celkovo 2011 účastníkov.

  • Zistenie: Spotreba pornografie zvyšuje akceptáciu mýtov o znásilnení. (Mýty ako – žena je zodpovedná za znásilnenie, pretože mala na sebe krátku sukňu.)

Metaanalýza: Vedená Allen a kol. (1995) s použitím 24 štúdií zahŕňajúcich celkovo 4 268 účastníkov.

  • Zistenie: Existuje významná súvislosť medzi používaním porna a postojmi podporujúcimi násilie voči ženám.

Metaanalýza: Vykonali Hald, Malamuth a Yuen (2010) s použitím 9 neexperimentálnych štúdií zahŕňajúcich celkovo 2 309 účastníkov.

  • Zistenie: Vystavenie pornografii zvyšuje riziko spáchania sexuálnych trestných činov.

Metaanalýza: Realizovali Oddone-Paolucci, Genuis a Violato (2000) s použitím 46 štúdií uverejnených medzi rokmi 1962 a 1995, ktoré zahŕňali celkovo 12 323 účastníkov.           Str. 118

Analýza procesov naznačuje, že pornografia stimuluje nielen sexuálne vzrušenie, ale aj kognitívnu “schému” – mentálny rámec zodpovedný za interpretácie a reakcie v reálnom živote.6 Str. 122

A keďže podľa prieskumu z roku 2013 na Univerzite vo východnom Londýne drvivá väčšina chlapcov vo veku 12 až 16 rokov sledovala online porno (str. 34), nechcem si ani predstaviť, aké to má následky na ich intímny život a ich vnímanie žien.

Mýtus 4 – Protestovanie proti sexuálneho obchodu robí z teba sexuálne konzervatívneho puritána

Táto kapitola ponúka scenáre, ako vyvrátiť podobné argumenty. Ponúkam môj protiargument:

Že nemám rada porno neznamená, že nemám rada sex. Ako keby mi niekto vytkol, že nemám rada mak, keď poviem, že heroín škodí spoločnosti. Maku sa nebránim. Mám ho rada na tyčinkách, v makovníkoch, aj na šúľancoch, ale heroín som zatiaľ nemala potrebu vyskúšať. Určite sa nájdu ľudia, ktorí mi budú tvrdiť, že heroín je tá najlepšia vec na svete. Najskôr to však bude niekto, kto by z mojej závislosti profitoval.

Mýtus 5 – Dekriminalizujme celý obchod s prostitúciou a ženy budú v bezpečí

Znie to dobre. Ženy v biznise sa budú mať lepšie, štát bude mať zisk, ale je to naozaj tak?

Autorka sa spýtala Grizeldy Grootboomovej, bojovníčky z Embrace Dignity, ktorá prvýkrát zarobila peniaze za sexuálne služby počas života na ulici, keď utiekla z domu po tom, čo bola ako deväťročná znásilnená skupinou útočníkov, či si myslí, že prostitúcia je práca, teda druh činnosti, pre ktorú sa dajú vypracovať smernice o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak je to taká práca,” spýtala sa skepticky, „kto ma zaučí ako spraviť klientovi orál? Kto ma zaučí, ak sa môžem opýtať, pretože pokiaľ viem, orálny sex je niečo iné, ako to, čo sa pod týmto termínom myslí. Je to násilný a nepríjemný akt. Nemôžeš dýchať, z očí ti tečú slzy, penis máš hlboko v hrdle, máš pocit, že sa povraciaš a muž ti drží hlavu, ruku má na tvojich vlasoch a ťahá ťa tam a späť. Kto ma toto naučí?” Str. 158

Osem rokov po legalizácii nevestincov a kupliarstva v Holandsku národné policajné sily odhadli, že päťdesiat až deväťdesiat percent žien platených za sex v krajine, kde je prostitúcia legálna, pracuje „nedobrovoľne” . Str.170

Toky obchodovania s ľuďmi sú väčšie do krajín, kde je prostitúcia legálna, bol záver prierezovej analýzy zo 150 krajín.7 Str. 171

Muž, ktorý vedie nevestinec na Novom Zélande sa v oficiálnej správe vyjadril, že získať licenciu na vedenie nevestinca je oveľa ľahšie ako získať licenciu na obchodovanie s autami. Žiadne školenie, žiadny pohovor, nič.8 Str. 174

V Nemecku zlegalizovanie prostitúcie nevyžadovalo, aby nevestince získali pred otvorením licenciu. Štúdia poverená revíziou zákona federálnej vlády citovala obchodného úradníka, ktorý povedal: „Pri nevestincoch konáme s kriminálnym prostredím a napriek tomu dovolíme, aby sme ich ako štát skúmali menej ako skúmame človeka, ktorý vedie 8-hviezdičkovú reštauráciu.“9 Str. 177 – 178

Na Novom Zélande zas polícia nemá právo vstupu do nevestincov a iných priestorov. Prevádzkovatelia bordelov nemajú povinnosť viesť záznamy o veku sexuálnych pracovníčok, ani tieto údaje poskytnúť polícii.10 Str. 178

Autorka za vhodnejší model považuje Nordický model, nazývaný aj švédsky model, alebo Sex Buyer Law. Odkedy tento zákon funguje vo Švédku, pouličná prostitúcia klesla v rokoch 1999 až 2008 o polovicu a percento mužov, ktorí platia za sex z 12.7 na 7.6%. Str. 193

Odkedy platí tento zákon, jedna prostitútka bola vo Švédsku zavraždená, kým v Holandsku, kde je prostitúcia úplne legalizovaná a kontrolovaná, bolo zavraždených 127 prostitútok. Str. 202

Mýtus 6 – Odpor je márny

Samozrejme, že nie je. Prostitúcia je vytvorená ľuďmi a ľudia ju teda môžu aj zastaviť. Banyard ukázala, že má negatívny vplyv na ženy v biznise ako aj na ženy mimo neho a aj na zákazníkov. Ak chceme vytvoriť naozaj rovnoprávnu spoločnosť, musíme prestať vnímať ženské telo ako produkt.

Ak sa telo ženy predáva ako niečo, čo môžete kúpiť ako spotrebnú položku a muži môžu s otvormi tejto spotrebnej položky robiť čo chcú, potom je to neľudské a je to násilie. Str. 228

1http://www.womenssupportproject.co.uk/content/publications/183,182,216/ChallengingMensDemandforProstitutioninScotland2008.html

2http://lastradainternational.org/doc-center/2285/men-who-buy-sex-who-they-buy-and-what-they-know

3https://ecommons.udayton.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.ecosia.org/&httpsredir=1&article=1092&context=phl_fac_pub

4https://www.taylorfrancis.com/books/9781136942105

5https://www.researchgate.net/publication/254381847_Prostitution_and_Trafficking_in_Nine_Countries

6Milburn a kol., “Vplyv sledovania filmových scén s hodnotením R …”

7S-Y Cho, A. Dreher & E. Neumayer, ‘Does legalized Prostitution increase human trafficking?’ World Development, 41 (1) (2013): 67 – 82

8Report of the Prostitution Law Review Committee … ‘, str. 91

9‘The Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes – implementation, impact, current developments’, report, SoFFI K. Berlin, 2007

10Report of the Prostitution Law Review Committee … ‘, str. 109