Takmer pred mesiacom, konkrétne v piatok 23. 7. sme v rámci tímu Feminist.fyi a OZ Femília napísali otvorený list portálu zena.pravda.sk.

Chceli sme ním poukázať na sexizmus a ponižovanie žien a mužov v „poradenstve“ o sexuálnom živote, ktoré do svojich textov zahŕňa autor s prezývkou MaM.”

Píšeme v ňom aj o tom, ako autor/ka svoje stereotypné ponímanie žien ako submisívnych gazdiniek a mužov ako voyerov, večne túžiacich po sexe, prenáša do svojich článkov a vydáva ich za všeobecné pravdy o oboch pohlaviach.   

So sexizmom a vydávaním ženských tiel za predmety sa v slovenských médiách a reklamách  stretávame denne. Na väčšinu z nich portál feminist.fyi ani nestíha reagovať. Keby sme sa mali venovať každému článku, ktorý vníma mužov a ženy stereotypne, nemali by sme už čas na nič iné.

Dôvodov, prečo nás zaujal konkrétne portál zena.pravda.sk, a mali sme potrebu napísať tento list, bolo niekoľko:

  • Celoštátny denník Pravda vnímame ako mienkotvorné médium (svoju mienkotvornosť hlása na hlavnej stránke denníka aj redakcia Pravdy).
  • Mnohé/í z nás Pravdu čítajú a od periodika, ktoré o sebe tvrdí, že formuje verejnú mienku, očakávame obsah, ktorý nie je urážlivý voči žiadnej skupine obyvateľstva (či už na základe rodu, náboženstva, rasy, či ďalších charakteristík). Veríme, že by sa tohto pravidla malo periodikum držať nielen v oblasti spravodajstva a reportáží, ale aj v sekcii, ktorú ponúka primárne ženám.
  • Domnievame sa tiež, že obsah, ktorému sa venujeme v otvorenom liste, bol v rozpore s Etickým kódexom novinára.
  • Mnoho čitateľov a čitateliek ešte stále vníma periodikum Pravda ako jedno z mála takých, ktoré sú v slovenských podmienkach ľavicovo zamerané. Vyzývame preto Redakciu Pravda, aby sa vyjadrila, či považuje obsah za taký, ktorý je  v súlade s princípmi sociálnej demokracie.
  • V médiách sa s  obsahom, ktorý degraduje ženy, stretávame často. Veríme však, a túto našu domnienku potvrdzuje aj silné rozhorčenie verejnosti, že autor/ka MaM vo svojich článkoch degraduje ženy v doteraz nevídanom rozsahu. Okrem toho šíri aj negatívne obrazy  o mužoch.

Ako sme písali už v otvorenom liste, uvedomujeme si, že práve cez internet mnohí mladí ľudia získavajú informácie o sexuálnom živote a o sexuálnom správaní. Veríme, že mladí ľudia, rovnako ako ľudia akéhokoľvek veku, by mali mať prístup k radám a informáciám o sexe a tieto informácie by im mali pomôcť ku spokojnému a zdravému sexuálnemu životu.

Na náš otvorený list sme doposiaľ nezískali od Redakcie denníka Pravda odpoveď. Neodpovedali nám aj napriek tomu, že nám cez portál O médiách odkázali, že sa podnetu budú venovať.

Autor/ka MaM naďalej publikuje svoje články na portáli zena.pravda.sk. Zo strany Redakcie tak podľa nás nedošlo ku žiadnej sebareflexii. Ak sa Redakcia denníka Pravda rozhodla stáť za svojim obsahom, ktorý doposiaľ nestiahla zo svojej stránky, dúfame, že sa aspoň vyjadrí k nášmu otvorenému listu a poskytne nám odôvodnenie, prečo tento obsah považuje za vhodný.  

Nás otvorený list zatiaľ podpísalo vyše 600 ľudí. Odmietame preto tvrdenie, že ide len o názor istej skupiny ľudí. Je zjavné, že sa s našou žiadosťou stotožňuje mnoho žien, aj mužov. Otvorený list tiež podpísalo niekoľko neziskových organizácií.