Vážená Patrícia Poprocká,

vyhrali ste prvé miesto v anticene Patriarchálny prd februára za váš článok „Patrí deťom do ruky zbraň? Určite áno, hlavne chlapcom je to prirodzené“. Týmto textom by sme rady poukázali na to, čo sa nám na vašom článku zdá najproblematickejšie:

Ako príklad si dovolíme pripomenúť tragické vyústenie násilia na ženách, ktoré sa odohralo v roku 2016 v Bratislave: „Videla som, ako so zbraňou v ruke uteká priamo k nám. Nič nepovedal, už z diaľky mamku strelil do hlavy. Ona len stihla zakričať: Prosím, nerob to, mám malého syna! Potom spadla na zem, kde ju ešte strelil do hrude a do brucha,“ opísala v roku 2016 vraždu svojej mamy 27 ročná Tereza. Potom bývalý priateľ zavraždenej Dagmar obrátil zbraň proti sebe a strelil si do spánkov. Zdroj – Nový čas

37 ročný strelec, ktorý zničil životy trom ľuďom, vyrastal vo svete, kde sa chlapci od malička učia rodovým stereotypom. Jednou zo stálic v zozname stereotypov je ten, že mužské pohlavie má v génoch lov, boj a agresivitu, ktorý šírite aj vo svojom článku. Žiadne také učivo nenájdete v školských osnovách, neexistuje predmet „Ako byť správnym mužom“, no to nie je podstatné, pretože kým sa z chlapcov stanú žiaci, dávno si stihnú rodové stereotypy osvojiť. Okrem iného im k tomu stačí pozorovať mužov a ženy okolo seba, počúvať príbehy o silákoch a zachraňovaných princeznách, alebo nachádzať pod stromčekom postavičky akčných hrdinov či plastové zbrane.

Chlapci, zbrane a násilie

Zdá sa vám súvislosť medzi vraždami žien a výchovou mužov postavená na hlavu? Možno, spolu s našimi novinármi a novinárkami veríte, že kto zavraždí svoju blízku ženu, je narušený, korektnejšie povedané, psychicky chorý. Podobné správanie jednoducho musí znamenať anomáliu. Lenže, podľa správy OSN iba v roku 2017 každý deň zomrelo na Zemi rukou blízkej osoby 137 žien. Prípad zavraždenej Dagmar neznamená výnimku, ale len jeden zo slovenských príspevkov do tragickej štatistiky.

Našinec si rád mužské násilie vysvetľuje čímkoľvek iným, než existenciou patriarchátu a jeho nástroja – rodových stereotypov. Ak ste jedným či jednou z nich, z dát OSN by ste mohli usúdiť, že Zem zachvátila epidémia duševných chorôb. Novodobý mor sa týka len mužov a jeho prejavom je, že chladnokrvne naplánujú a uskutočnia vraždu. A keď nevraždia, tak ženy aspoň bijú, znásilňujú či psychicky týrajú. Dáta o mužskom násilí totiž nie sú povzbudivé ani keď ostaneme iba na „starom“ kontinente. Podľa prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2014 jedna z troch žien v EÚ zažila nejakú formu fyzického a/alebo sexuálneho útoku od dovŕšenia 15 rokov.

Epidémia patriarchátu

Najpodstatnejšie však je, že zdôvodnenie mužského násilia na ženách psychickými chorobami je nesprávne. Ide o jeden z mýtov, ktoré rozširujú patriarchálne spoločnosti. Ako uvádza napríklad psychológ Lundy Bancroft vo svojej knihe „Prečo to robí? Pohľad do mysle násilných mužov“ (Why Does He Do That? Inside the Mind of Angry and Controlling Men), skutočným dôvodom, prečo sú muži násilní či kontrolujúci, nie je to, ako sa cítia, aké mali detstvo, či pijú alkohol alebo berú drogy, sú neúspešní v práci a podobne, ale spôsob, akým rozmýšľajú.

Konkrétne, či veria, že sú ženám nadradení, majú právo ovládať ich, dostávať od nich (fyzickú, sexuálnu, emočnú) starostlivosť a používať násilie na vynútenie si poslušnosti. Toto presvedčenie sa opiera o všetky rodové stereotypy, ktoré sa muži od narodenia učia a ktoré v nich v dospelosti spoločnosť posilňuje. Napríklad aj článkami, ako je ten váš, ktoré tvrdia, že k chlapcom patria zbrane a majú v génoch boj. Veríme, že ste nemali v úmysle nič podobné a v budúcnosti sa šíreniu rodových stereotypov vyhnete.
Autorkou ilustračného obrázka k tomuto článku je Eva ‘Ponygirl’ Mundorff

*Prečo ilustrujeme naše články výtvormi žien? Ženská tvorba akéhokoľvek druhu vždy stála v tieni tej mužskej. Chceme preto prispieť k väčšej viditeľnosti vizuálnych umelkýň a zasadiť sa o to, aby sa im dostalo zaslúženého uznania. Kvôli nedostatku financií zároveň vyhľadávame a využívame fotografie diel, ktorých copyright umožňuje nekomerčné použitie.