Niekomu to bude znieť šokujúco, ale keď žena vzdychá, ochká a vášnivo špúli pery so zatvorenými očami, nemusí to znamenať, že sa blíži k orgazmickému vyvrcholeniu.

Prečo je to potom práve tento obraz, ktorý sa k nám dostáva zo všetkých strán spoločnosti?

Nová vzdelávacia aplikácia OMGYes (Ó môj bože áno) má za cieľ prelomiť tabu súvisiace so ženskou sexuálnou rozkošou a umožniť ženám naplno si užiť ich sexuálny potenciál.

Tím výskumníčiek/kov, sexuologičiek/ógov, filmových tvorkýň/cov, inžinieriek/ov, dizajnériek/ov, učiteliek/ľov v spolupráci s Univerzitou verejného zdravia v Indiane a Kinseyho Inštitútom sa rozhodli demystifikovať ženskú sexualitu a vytvorili tak originálny vzdelávací projekt, ktorý sa zameriava na skvalitnenie sexuálneho pôžitku pre ženy.

Skupina tvorkýň a tvorcov OMGYes funguje pod oficiálnym názvom For Goodness Sake LLC s mottom technológia + zápal pre dobrú vec + odvaha.  

„Ženská rozkoš bola príliš dlho ukrytá v tieni. Je načase ju naplno prejaviť a hovoriť o nej otvorene.“ Týmito slovami začína úvodná stránka informačno-edukačnej platformy OMGYes, ktorá ponúka okrem všeobecných informácií aj komplexný kurz naplnený priamymi rozhovormi, interaktívnymi a inštruktážnymi videami a detailnými definíciami rôznych stimulačných pohybov zameraných na oblasť vulvy.

Pomenovaním vyše 12 odlišných stimulačných techník, ktoré predtým neboli oficiálne zadefinované, posunuli limitovaný slovník súvisiaci so sexuálnym pôžitkom žien na úplne iný level.  

Všetok obsah je založený na výskume 2000 opýtaných žien rôznych národností, či subkultúr vo vekovej kategórii od 18-95 rokov. Bol to prvý výskum takého rozmeru, ktorý sa výhradne zaoberal ženským sexuálnym potešením a konkrétnymi technikami jeho dosahovania.

Vďaka veľkému množstvu zozbieraných reálnych skúseností, výskumný tím odhalil, že všeobecne akceptovaný názor, že každá žena prežíva sexuálnu rozkoš úplne rozdielne je mýtus. V skutočnosti existuje škála stimulačných pohybov a oblastí ich aplikovania, ktorá je síce komplexná, ale dá sa identifikovať a každá žena preferuje ich rôznu kombináciu.

Najzaujímavejšie sú pravdepodobne obzvlášť explicitné inštruktážne videá s dobrovoľníčkami, prezentujúcimi jednotlivé techniky samy na sebe. Ľudia, ktorí sú zvyknutí na typické stereotypné videá a materiály slúžiace ako sexuálne pomôcky, budú možno pokladať obsah OMGYes za nudný, pretože prináša úplne inú perspektívu – pozornosť a cieľ sú prenesené na ženskú rozkoš a ako ju dosiahnuť, bez umelej atmosféry a prikrášlení.

Podľa Výskumu ženského orgazmu časopisu Cosmopolitan až 67% žien predstiera orgazmus a len 57% žien sa podarí dosiahnuť orgazmus s partnerom v porovnaní s 95% u mužov. Pritom klitoris obsahuje dvakrát také množstvo nervových zakončení ako mužský pohlavný orgán a žena má schopnosť dosahovania násobných orgazmov.

Výskumníčka Debby Herbenick z Univerzity v Indiane nebude ďaleko od pravdy s jej výrokom, že spoločnosť pripisuje vyššiu hodnotu správaniam, ktoré smerujú k mužskému sexuálnemu pôžitku. Súčasná západná kultúra znásilnenia normalizuje útláčajúce správanie voči ženám, podmieňuje ich dvojitými štandardmi a stavia mužov na pozíciu sexuálnych predátorov.

Funguje na pseudobiologických faktoch vyprodukovaných inštitúciami, ktoré existujú vo svete rovnakého patriarchálneho diskurzu. Mnohé oblasti ženskej sexuality preto ostávajú neobjasnené a je im pripisovaná nižšia priorita.

Avšak, reakcie na tento edukačno-informačný projekt sú rôzne. Sex kolumnistka Guardianu Laura Bates síce na jednej strane podčiarkla pozitívny prínos tejto aplikácie, ale zároveň upozornila, že technológia by nemala slúžiť ako ultimátne riešenie sexuálneho tabu a nemôže nahradiť priamu medziľudskú komunikáciu nevyhnutnú pre partnerský vzťah.

Ale taktiež dodáva, že možno práve vďaka efektívnemu marketingu a ľúbivému dizajnu tohto a podobných projektov, budú ženy a ich partneri či partnerky cítiť väčšie sebavedomie.

Autorkou ilustrácie k článku je Barbara (Babsi) Kršková