V januári tohto roku som podala trestné oznámenie na Pavla Petra Kysuckého, autora knihy „Demokracia je principiálny omyl.“

O jej existencii sme sa vo feminist.fyi dozvedeli od čitateľa, ktorý na knihu natrafil v slovenskom kníhkupectve. Autor v nej napríklad píše, že

„Ja ak by som zabil človeka, tak určite by som nemal žiadne výčitky svedomia. Dokonca som si istý, že aj keď by som zabil 1000 ľudí, tak aj tak by som nemal žiadne výčitky svedomia??!! Predsa som si to dopredu rozmyslel a urobil som tak z vlastného rozhodnutia? Ako potom môžem ľutovať svoje rozhodnutie?? Toto, takéto výčitky svedomia, nejasnosti, depresie zo seba samého a podobne majú len slabí a priemerní ľudia. Schopná a vyvinutá duša nemôže mať výčitky svedomia z toho, že zabije človeka??!!“

Autor knihy, Pavol Peter Kysucký, tiež píše, že ženy treba biť.

„Žena je psychicky agresívna viac alebo rovnako ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Muž však už nemôže použiť na svoju obranu fyzickú agresivitu. K čomu došlo? Muži, aby sa odreagovali od žien, sa opíjajú a stávajú sa alkoholici. Ženy z toho, že nedostanú svoju bitku, majú depresie.“

Áno, ak ju zmlátite, jej duševný stav sa výrazne zlepší. A najlepšie ju zmlátiť pri každej príležitosti, keď zistíte, že prišla s radami od iných žien alebo svojej matky alebo sestry, ako sa dostať „na vašu kobylku“.

Nie, nie je to satira ani humor. Autor podobné myšlienky rozvíja v niekoľkých kapitolách. Opisuje tiež, ako sa metódou bitia pokúšal
„pomôcť“ svojej žene.

Ako dopadlo naše trestné oznámenie? Odmietnuté. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry uviedol nasledovné dôvody. Spájame ich s citátmi z knihy Pavla Petra Kysuckého, aby argumentácia vyšetrovateľa NAKA kpt. Judr. Martina Sivka lepšie vynikla.

Odôvodnenie odmietnutia

Vyšetrovateľ:
„V celom jeho diele [kniha Demokracia je principiálny omyl] badať prirodzenú hierarchiu a dualitu v spoločnosti, ktoré všeobecne vo svojich knihách často rozoberá, s čím súvisí aj autorova úvaha o tom, že každý človek má svoju cenu, čím však chcel vyjadriť iba hierarchický rozdiel medzi ľuďmi.“

Citáty z knihy:

„Je jasné, že je radikálne rozdielna nielen cena rôznych ľudí, ale aj cena celých národov. Je rozdielna ich materiálna cena a aj duchovná cena.“


„Cena schopných podnikateľov (ktorí nekradnú a neklamú) je výnimočne plusová. Cena slabých, chorých so zlým zdravím a nezamestnaných je mínusová. Ostatní na nich musia robiť.“

„V budúcnosti asi budú len dve možnosti vlády: Len jeden subjekt, nadradený neobmedzene nad všetko ostatné, dokáže aj vyvraždiť celé obyvateľstvá, ktoré sú bezcenné, alebo s nízkou cenou za účelom pozdvihnutia nielen ekonomického, ale hlavne duchovného. Takýto vládca okamžite vyhubí akékoľvek masové hnutie, (aj celé národy), ktoré je degeneratívne a produkuje len stratu a ich cena je záporná.

Ak je toto podľa vyšetrovateľov z NAKA prejavom „prirodzenej hierarchie a duality“, potom sa o našu spoločnosť naozaj bojím.

„Psychologicko-filozofické úvahy“

Vyšetrovateľ pokračuje v odôvodňovaní, prečo autor knihy nespáchal trestný čin ani priestupok:

„[Pavol Peter Kysucký] vysvetľuje zároveň psychologický rozdiel medzi duševne slabými a duševne zdatnými ľuďmi. Ako príklad vykresľuje situáciu, keď sa duševne zdatný človek rozhodne z určitého úmyslu niekoho druhého zabiť, nebude mať výčitky, pretože koná z určitého vopred uváženého rozhodnutia.

Všeobecne obsah knihy možno brať v rovine otázky, jedná sa o psychologicko-filozofické úvahy s cieľom hľadať riešenie problémov ľudí a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Pozrime sa na niekoľké z autorových otázok, či na jeho hľadanie riešení problémov:

„Všeobecná tuposť súčasných žien bielej rasy sa preukazuje jasne každý deň, každému mužovi v tom, o aký sa ženy snažia vzor fyzickej krásy???

„Tento princíp demokratickej rovnosti – ľudských práv (kto vymyslel takú koninu??!! – chcel zlikvidovať bielu rasu??) všetkých ochromuje, dezorientuje.“

Vyšetrovateľ:
„[Autor] v knihe nedáva žiaden návod, ako by to malo byť…“ Tak určite.

„Konečný systém na Zemi bude taký, že v každom štáte bude len jedna a trvalá vláda elity – tých najlepších.“

„Odporúčam však postupne ženám zakázať volebné právo.“

„Predpokladám, že múdre ženy nebudú mať ani problémy s bitkou od ich mužov. Odporúčam holou rukou po holom zadku.“

Nenávisť? Kde?

Vyšetrovateľ:
„..[autor] knihou nechcel nikoho uraziť a hanobiť, nechcel nikoho znevažovať ani potupiť, resp. podnietiť niekoho k nejakému nenávistnému konaniu, nechcel tiež propagovať obmedzenie niečích práv a slobôd.“

„Ženy nemôžu mať rovnaké práva ako muži. Je to na hlavu postavená hlúposť.“

„Vo vesmíre je prirodzené, že muž je vládca a žena slúžka. Ak je vaša žena hlúpa a nechápe, že má z prirodzenosti svojho postavenia slúžiť, tak vám mužovi ani žiarlivosť nepomôže. Jediné, čo môže zabrať, je vysvetliť svojej žene, že sa mýli a má slúžiť.“

„Biela rasa nemá žiadnu šancu, ak biely muž nezíska späť svoju agresivitu a nepostaví svoju ženu tam, kde patrí – do domácnosti a rodinného krbu… do podriadenosti.“

„Ak muž chce byť rovný týmto, z pohľadu mužskej životnej filozofie „ženským sviniam“, musí byť schopný použiť svoje mužské dispozície a to znamená takejto žene občas „jednu vraziť“. Ináč nemáte žiadnu šancu!!! Nie je žiadna šanca!!! Váš koniec je jasný. Bez použitia mužskej „prirodzenej-fyzickej“ agresivity máte šancu len vtedy, ak:
– Vaša žena je škaredá a nikto by ju ináč nechcel a ona má veľkú sexuálnu potrebu súložiť s mužom.

– Vaša žena už nemá matku (zomrela) ani sestru (všetky zomreli, alebo sa vôbec nenarodili) ani inú rodinu – v opačnom prípade odporúčam ostatným nešťastným mužom vyvraždiť celú ženskú časť rodiny ženy – ha ha.“

Vyšetrovateľ:
„[Autor] si v knihe zároveň veľakrát oponuje a dáva protiotázky ako signál možného spochybnenia svojich teórií.“

Je pravda, že Pavol Peter Kysucký v knihe spomína, že by sa mohol mýliť. Týchto prípadov však na jednu stranu nie je vôbec veľa a na stranu druhú, dovolíme ľuďom odporúčať zavedenie systému, ktorý vyvraždí celé populácie? A to len preto, že na záver knihy napíšu „ale môžem sa mýliť?

Proti iným názorom protiargumentmi

Vyšetrovateľ:
„Výsledkom nesúhlasu určitej osoby s výrokom inej osoby teda nemôže byť automatická (mechanická) kriminalizácia takéhoto výroku, pretože proti výrokom, s ktorými nesúhlasíme, sa má v demokratickej spoločnosti zásadne bojovať protiargumentmi, a nie trestným stíhaním.“  

Zaujímalo by ma, ako by pán kpt. argumentoval proti tomuto:

„Ak zomrie bezcenný človek, nie je to žiadna škoda pre ostatných ľudí. Ak zomrie človek veľmi cenný, všetci, ktorých postihla strata života tohto človeka, sú doslovne finančne ochudobnení. A je, samozrejme, aj jasné, že ak zomrie človek s negatívnou cenou – teda so zápornou cenou – je cudzopasník na ostatných – je to pre všetkých ostatných zisk. Z tohto jednoduchého výpočtu by bolo teda výhodné zabíjať ľudí s negatívnou cenou??? Ale za podmienky, že sa musí započítať aj jeho duchovná cena!!!!

Nejaké protiargumenty, pán kapitán?


„Ľudia nie sú si rovní a preto sa na nich nesme pozerať rovnako!!!! Aké sú rozdiely medzi ľuďmi, také sú aj rozdiely medzi národmi, rasami, štátmi.


„Neveríte, že veľká časť tejto [rómskej] populácie je mozgovo degenerovaná?“

„Jediné riešenie je tento stav definitívne zmeniť. Obmedzí sa prírastok obyvateľstva všetkých národov na určitú hranicu. Ak to dotyčný národ nedodrží, budú voči nemu vedené tvrdé sankcie aj za cenu, že ich obyvateľstvo vymrie od hladomoru.“

No a čo, že autor nie je politicky korektný?

Vyšetrovateľ:
„Ústavná ochrana sa neobmedzuje iba na cenné názory, respektíve iba na názory, ktoré sú politicky korektné, prípadne, ktoré zdieľa väčšina obyvateľstva alebo väčšinová časť mediálneho priestoru ale slobodou prejavu sú pokryté aj šokujúce názory, či názory, ktoré časť verejnosti znepokojujú.“

Je politicky nekorektné hovoriť, že treba vyvraždiť celé populácie? A čo toto?

„Myslím si skutočne, že ženy sú sliepky.“


„Žena môže pokojne svojmu mužovi roztiahnuť nohy aj 3krát denne ak on chce a nechať ho, nech sa vystrieka do jej vagíny. Nie je to žiadny problém fyzický. Je to len problém zakomplexovaných kresťanských ,poctivých‘ žien a feministických emancipovaných tupých kráv s myslením sliepky.“

Ak nie sú podobné vyjadrenie nebezpečné pre demokraciu, potom pre ňu nie je nebezpečné nič.