Byť androgýnnym je identita, ktorá je súčasne feminínna a maskulínna (ženská a mužská). Androgýnny môže byť ktokoľvek bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu alebo romantickú orientáciu. To, či sa jedná o cis osobu – teda niekoho, kto sa stotožňuje s rodom, aký mu priradili po narodení – alebo o trans človeka – nezohráva žiadnu úlohu.

Nie je nutné, aby boli feminínne a maskulínne znaky androgýnneho jedinca vyvážené. Androgýni sa môžu viac prikláňať k feminínnej strane ako tej maskulínnej, alebo naopak – maskulínna je im bližšia ako tá feminínna. Prípadne tu existuje ďalší prípad, kedy sa môže jednať o neutralitu, mix femininity a maskulinity, alebo ide o to, že sa nejedná ani o femininnú, či maskulínnu osobu. Podľa toho, ku ktorej strane sa človek prikláňa, môže nám sám o sebe povedať, či sa jedná o fem, masc alebo vers/neutrandrogýnneho jednotlivca.

Forma, akou sa androgýni prezentujú, je individuálna – ako sa obliekajú, aké používajú zámená, aké majú záľuby a tak ďalej. Módny priemysel je však tá oblasť, ktorá dáva androgýnnym jedincom najväčší priestor na prejavenie sa. Módne značky sa čoraz častejšie stávajú rodovo neutrálnymi, napríklad Vejas, Gypsy Sport či Vaquera. K zmene došli aj v Louis Vuitton. Dobrým príkladom módnej značky rozhodne nie je Wild Fang, nakoľko sú jednými z tých, ktorí prispievajú k šíreniu stereotypného vnímania androgýnnej komunity. Aké je to vnímanie?

7155924826_441a87c99e_z

(c) flickr.com/shimmishimmi

1. Androgýnne osoby sú štandardne biele

Androgýnne osoby, ktoré vidíme na internete, v seriáloch, či filmoch, sú takmer vždy biele. Naša euroamerická spoločnosť má so zobrazovaním nebielych osôb všeobecne problém.

Dá veľa práce, kým sa na internete dopracujete k androgýnnym a celkovo gender-non-conforming jedincom inej farby pleti.

Androgýnne osoby inej rasy tak môžu nadobudnúť pocit, že byť androgýnnym a gender-non-conforming je čisto záležitosťou bielych osôb, prípadne, že ak ste inej rasy, nie ste dostatočne vhodný a prínosný pre vlastnú komunitu. Ich skúsenosti, ktoré sú unikátne a líšia sa od skúseností bielych osôb v komunite, sú ignorované.

(c) flickr.com/lafleur

(c) flickr.com/lafleur

2. Androgýnne osoby sú obvykle chudé, atraktívne a bez akéhokoľvek telesného postihnutia

Rovnako ako je štandardom u androgýnnych a gender-non-conforming jedincov byť biely, existuje aj predstava, že zákonite musia byť štíhli, telesne schopní a podľa spoločenského merítka atraktívni. Nejde len o to, že by tučnejšie osoby boli ignorované. Spochybňuje sa aj ich identita.

Ďalším problémom je, že jediným, kto momentálne zviditeľňuje androgýniu, je módny priemysel. Jeho predstava je, neprekvapivo, založená na plochej hrudi, úzkych bokoch a chudej tvári. To podporuje mylnú domienku mimo, no často aj v rámci komunity, že androgýni nemôžu byť postihnutí a plnšej postavy.

(c) flickr.com/ RAZ zarate

(c) flickr.com/ RAZ zarate

3. Vyčleňovanie feminínnych  osôb

Feminínne osoby – teda tí, ktorí sa prikláňajú viac k femininite ako maskulinite – sú vnímaní ako „tí druhí,” zatiaľ čo maskulínni ako norma, ako „skutočný neutrál.” Tento postoj k feminínnym osobám je jedným z dôvodov, ktorý ich vystavuje obrovskému nebezpečenstvu.  Ich výzor, ich identity a skúsenosti sú vnímané ako vtip a to z nich vo väčšej miere robí terče posmechu a násilia, než je tomu u maskulínnych jednotlivcov.

Takisto ľudia kladú vyššie nároky na ich výzor a sebaprezentáciu. Okrem toho sú feminínne androgýnne osoby často prehliadané. Na to, aby ste mali predstavu o tom, ako vyzerá prezentácia androgýnie si stačí zadať „androgyny” do vyhľadávača. Nájdete množstvo atraktívnych cis, bielych žien, ktoré nosia saká, košele a kravaty. Takéto zobrazovanie androgýnie podporuje jej nesprávne vnímanie verejnosťou, s ktorým sa stretávam neustále a to, že androgýnia znamená maskulínnosť. Nesmieme zabudnúť ani na neutrandrogýnne osoby, ktorým nie raz hovoria, aby sa radšej nazývali maskulínnymi, nakoľko iba tak môžu byť naozaj neutrálni.

Stručný prehľad známych androgýnov


Ari Fitz

https://www.instagram.com/itsarifitz/
Courtney McCullough

https://www.instagram.com/courtneymccullough6/
Grey Cotton

https://www.instagram.com/grey.c/


Tyler Aubrey

https://www.instagram.com/tylerleeaubrey/

 

Tye Olson

https://www.instagram.com/tyeolson/


Unique Jenkins

https://www.instagram.com/uniqueanartist/


Willy Cartier

https://www.instagram.com/willycartier/


Harmony Boucher

https://www.instagram.com/harmonyboucher/

 

O autorovi

Sebastian Grant je stredoškolský študent, ktorý sa venuje intersekcionálnemu feminizmu, predovšetkým LGBT+ komunite, do ktorej sám patrí.