Článok bol pôvodne publikovaný v angličtine na stránke Everyday Feminism.

Poznámka prekladateľky: pojem “rod” neznamená to isté, ako pojem “pohlavie.”

Rodová identita (v angličtine gender identity), ako sa uvádza na stránke transfúzia.orgje: hlboký a individuálny spôsob prežívania seba a pomenovania skúseností s rodovou štruktúrou spoločnosti. V súvislosti s ním sa najčastejšie stretávame s kategóriami “žena” a “muž,” avšak existujú aj identity, ktoré prekračujú rámce týchto dvoch rodov, sú ich kombináciou, alebo tieto kategórie nepovažujú za dôležité. Rodová identita je jeden z najpodstatnejších spôsobov prežívania, určovania svojich vzťahov a pozície v spoločnosti.

Pohlavie (v angličtine biological sex) je, ako sa uvádza na stránke TRANS*PARENT: přibližná biologická kategorie, na základě které jsou lidé tradičně děleni po narození.

Rodová identita sa nie vždy zhoduje s pohlavím, ktoré určili človeku po narodení.

Myslíme si, že sme prešli dlhú cestu.

Veríme, že sme pokročili v ľudských právach a tolerancii LGBTQIA+ komunity.

Áno, je to tak.

Ale stále sú tu skupiny z queer komunity, ktoré sú ignorované a robia si z nich posmech dokonca aj členovia samotnej komunity.

Jednou z týchto skupín sú bisexuáli a bisexuálky.

Pýtame sa ich všetky možné otázky, aby sme im dali najavo, že pochybujeme o ich existencii. Sme takí skeptickí, že veda musela urobiť krok k tomu, aby existenciu bisexuality dokázala.

Naša spoločnosť začína spochybňovať nekompromisné nálepky, tak radi ľuďom prisudzujeme. Feministickí a LGBTQIA+ aktivisti a aktivistky si kladú otázky, ktoré posunú rodové normy do fluidnejšieho systému a nebude ich určovať spoločnosť, ale jedinec.

Ale stále narážame na ľudskú inštinktívnu potrebu definície. Pojem “bisexualita” je neustále spochybňovaný a napadajú nám pri ňom otázky, ktoré už dopredu odmietajú životný štýl a identitu celej skupiny.

A preto, ak chceme rešpektovať osobnú voľbu ľudí, týchto 8 otázok by sme sa nikdy bisexuálok a bisexuálov nemali pýtať:

1. Chodievaš často do trojky?

Bisexualita sa z nejakého dôvodu spája s neuhasiteľným libidom a nepretržitými orgiami.

Byť bisexuál/ka neznamená, že stále hľadáš niekoho do postele (a rozhodne nie viacerých v rovnakom čase).

Väčšina bisexuálov neobmedzuje svoje vzťahy iba na jeden rod. Bisexualita, rovnako ako homo- a heterosexualita, je rovnako o romantickej, ako aj o sexuálnej príťažlivosti. Otvára ťa úžasnej možnosti prežiť lásku s mnohými rodmi.  

To však neznamená, že si bi-ľudia potrebujú po celý čas užívať všetky z tých úžasných možností naraz.

2. Nemáš iba strach priznať, že si gay/lesba?

Zažila som, ako ľudia obviňovali bisexuálov z toho, že využívajú svoju sexualitu na to, aby sa vyhli priznaniu, že sú homosexuáli.

Žiaľ, existujú prípady ľudí, ktorí sú v heterosexuálnom vzťahu a využívajú „svoju bisexualitu“ na vysvetlenie toho, prečo sú stále s niekým, do koho v skutočnosti nie sú zamilovaní, pričom pociťujú romantickú a/alebo sexuálnu príťažlivosť k rovnakému rodu.

Tieto osoby môžu zhoršovať reputáciu tým, ktorých priťahujú viaceré rody. Na druhej strane spomínaní ľudia potrebujú lásku a oporu, aby mohli byť tými, kým naozaj sú.

Avšak, tieto prípady sú ojedinelé. Toto nie je norma. Ak vám niekto povie, že je bisexuál/ka, je pravdepodobnejšie, že naozaj je bisexuál/ka, než človek skrývajúci svoju homosexuálnu orientáciu.

3. Ako vieš, že si bisexuál/ka, ak si nebol/a s nikým rovnakého rodu?

Na toto sa nikdy nepýtame heterosexuálov. Nikdy.

Predstavte si, že by ste sa opýtali tínedžera na strednej škole, ktorý ešte nikdy nemal priateľku a sťažoval by sa, že je sám: „Ako môžeš vedieť, že si hetero, ak si nikdy nemal babu?“

Nepotrebujete s niekým randiť, aby ste vedeli, že ste danej sexuálnej orientácie. Ak by to tak fungovalo, priebeh nadväzovania vzťahov by bol o dosť iný a oveľa komplikovanejší.

4. Je to fáza experimentu?

Pre mnohých je zjavne fázou experimentu to, čím by sme si všetci mali prejsť pred ukončením univerzity. Zvyčajne si pritom predstavujú bozkávanie sa alebo sex na jednu noc v opitom stave s niekým rovnakého rodu.  

Spájanie fázy experimentu s bisexualitou je problematické (keď odložíme bokom fakt, že problematický je aj predpoklad o tom, že všetci prechádzajú touto fázou),  pretože je to ponižujúce pre tých bisexuálov, ktorí skutočne hľadajú niekoho bez ohľadu na rod, s kým by mohli mať milujúci vzťah.

Nič nie je ponižujúcejšie, ako byť niekoho „pokusný králik“ na testovanie svojej sexuality, predovšetkým ak o tom nevieš a ak ho/ju vnímaš ako potencionálneho partnera/ku. Je zarážajúce, ak si myslíte, že toto robia bisexuáli/ky.

5. Zosobášil/a si sa s osobou opačného rodu. Znamená to, že si teraz hetero?

Rozhodne nie.

To, že ste si už vybrali osobu určitého rodu, s ktorou strávite zvyšok svojho života, neznamená, že sa vám zmenila sexuálna orientácia.

Vybrali ste si niekoho pre to, kým je a nie pre jeho rod. Ak zvyčajne pijem kávu a čaj, ale rozhodnem sa piť len čaj tento týždeň, znamená to, že som prestala mať rada kávu?

6. Takže si 50/50?

Bisexuáli nie sú vyslovene na polovicu gay a na polovicu hetero. Hoci takáto predstava môže byť pre ľudí zrozumiteľnejšia, než tá, že by bisexuál/ka mohla cítiť väčšiu príťažlivosť k jednému rodu ako k druhému.

Táto myšlienka často súvisí so snahou označiť človeka za heteráka alebo za gaya na základe rodu, ktorý ho/ju najviac priťahuje.

Je možné byť bisexuálom/kou, ktorý/á preferuje mužov alebo ženy a taktiež je možné byť bisexuálom/kou, ktorého/ktorej preferencia sa mení.

7. Ako môžeš byť monogamný/á?

Bisexualita neznamená, že neustále striedate hetero a homosexuálne vzťahy, pričom ste neschopní sa usadiť.

Ako sme spomínali vyššie, je možné, že osoba sa rozhodne stráviť zvyšok svojho života s človekom jedného rodu, ktorého si vybrala na základe lásky a nie sexuality.

U bisexuálov sa jedná o rovnaký prípad ako u ktorejkoľvek osoby, ktorá cíti príťažlivosť aj k iným ľuďom, ako je jej partner. Bisexuáli môžu byť naďalej monogamní, aj napriek tomu, že ich priťahujú viaceré osoby, tak, ako akákoľvek iná osoba.

Je dôležité uvedomiť si, že monogamia nie je jediný spôsob, ako mať vzťah. Ľudia akejkoľvek sexuálnej orientácie môžu byť polyamorní, a záýroveň schopní zdravo fungujúceho vzťahu.

Nie všetci bisexuáli sú polyamorní, ale tí, čo sú, si zaslúžia byť rešpektovaní pre vzťah, ktorý si vybrali. Polyamorný vzťah nesúvisí s ich sexuálnou orientáciou.

8. Znamená to, že sa ti páčim?

Táto otázka sa nevzťahuje len na bisexuálov; toto pravdepodobne napadne vaších kamarátov/ky rovnakého rodu ako ste vy, keď sa dozvedia, že ste gay/lesba alebo bisexuál/ka. Stále máme potrebu sa pýtať na túto otázku, hoci vieme, že preferencia rodu nestačí na to, aby sme sa mu/jej páčili.

Nepýtajte sa na to.

Keďže mať záujem o určitý rod automaticky neznamená, že sa človeku páči každý z daného rodu.

Takže čo s tým?

Kritizovať problém bez riešenia by bolo neférové a preto sa teraz pozrieme na otázky, ktoré sú dobrou alternatívou k tým spomínaným.

1. Povieš mi niečo o tvojom milovanom / tvojej milovanej?

Ak je vo vzťahu, spýtajte sa ho/jej na to.

Pomôže vám to uvidieť univerzálnosť lásky, je to reč, ktorou všetci rozprávame.

Hoci je veľa dialektov, je jednoduché ich pochopiť a rešpektovať, ak ľudia veria, že našli niekoho, kto im hovorí z duše.  

2. Čo môžem urobiť pre to, aby som problematiku lepšie pochopil/a?

Kritika a úsudok sú často spájané s nedostatkom informácií.

Znehodnotenie niekoho osobnej voľby a životného štýlu je možné len vtedy, ak nevnímame ľudskosť nášho subjektu.

Kladenie tejto otázky odstraňuje zovšeobecnenia, pomôže vám komunikovať s človekom ako s jednotlivcom a nie ako s predstaviteľom celej skupiny, ktorej hodnoty a životný štýl neznášaš alebo nechápeš.

3. Ako môžem pomôcť?

Už len položením tejto otázky dávaš najavo svoju podporu.

Na toto sa pýtame vtedy, ak veríme v princíp, alebo v človeka. Je to prejav lásky, keďže nám dlho trvá už len to, kým prejavíme samotnú ochotu.

Hoci vám každý človek môže ponúknuť iné spôsoby, bisexuálni jedinci vám zrejme povedia, že môžete ich veci pomôcť vyvracaním mýtov a vtipov o bisexuáloch/kach, ktoré budete počuť od kamarátov alebo od iných ľudí.

***

Dúfam, že tento článok vyvrátil niektoré mýty o bisexualite. Taktiež je dôležité pamätať si, že sexualita je fluidná, a preto by sme sa nemali snažiť zaradiť ľudí do rigidných škatuliek.

Elena Novak študovala na Floridskej Štátnej Univerzite, kde získala bakalársky titul v obore kreatívne písanie. Momentálne dokončuje stáž v novinách the Raleigh News & Observer, kým naďalej zostáva verná písaniu, hudbe a rodovým témam. Taktiež rada chodí spontánne na tanečné párty a má rada všetky nezvyčajné a vintage veci. Môžeš ju sledovať na Twitteri @elenachristinaN.

Preklad: Danubian Mermaid

Korektúra: Dana Vitálošová